پاسخ به سوالات پرتکرار دانشجویان جدیدالورود...../اطلاعیه مهم...

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد؛

لزوم انجام کار فرهنگی برای علاقه‌مند کردن دانشجویان به پژوهش

میزان مبالغ وام های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی....

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

برگزاری هفتمین همایش بین المللی قیام تاریخی عاشورا از دیدگاه اهل سنت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

دکتر میر عنوان کرد؛

نقش دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان در اجرای عدالت آموزشی