کریمیان بستانی در گفت‌وگو با روابط عمومی دانشگاه:

حضور زنان در جامعه، برای توسعه لازم است/ زن؛

کمالیان تأکید کرد

مراکز رشد، مؤلفه اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی

 

در بازدید از مرکز رشد واحد زاهدان

مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه