اطلاعیه های مهم

قابل توجه دانشجویان محترم مقاطع ارشد و دکتری...

با حضور دکتر طهرانچی

دفتر تقریب مذاهب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار افتتاح شد

برگزاری اولین رویداد ملی کرسی های آزاد اندیشی دانشجویی در سیستان وبلوچستان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

اخبار و اطلاعیه ها