جزییات مصوبات جلسه هیات امنای سیستان و بلوچستان؛

دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان پشتیبان تاسیس

در جلسه هیات امنای استان سیستان و بلوچستان:

دکتر میرزاده : استان سیستان و بلوچستان دروازه تمدن

با حضور رییس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد زاهدان صورت گرفت؛

ادای احترام دکتر میرزاده به مقام شامخ شهدای

در سفر دکتر میرزاده انجام شد؛

کلنگ‌زنی شهرک شفا دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و

اخبار و اطلاعیه ها