تقویم آموزشی

تقويم ترمي نيمسال دوم 93-92

زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم 93-92
شنبه92/11/12وروديهاي سال 1387 وماقبل كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
يكشنبه92/11/13وروديهاي سال 1388 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
دوشنبه92/11/14وروديهاي سال 1389 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
سه شنبه92/11/15وروديهاي سال 1390 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
چهارشنبه92/11/16وروديهاي سال 1391 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
پنج شنبه92/11/17وروديهاي سال 1392 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
زمانبندي حذف و اضافه نيمسال دوم 93-92
شنبه92/12/3وروديهاي سال 87 و ماقبل
يكشنبه92/12/4وروديهاي سال 88
دوشنبه92/12/5وروديهاي سال 89
سه شنبه92/12/6وروديهاي سال 90
چهارشنبه92/12/7وروديهاي سال 91
پنجشنبه92/12/8وروديهاي سال 92
جمعه92/12/9كليه وروديها،رشته ها و مقاطع تحصيلي
شروع كلاسها92/11/19
پايان كلاسها در سال جاري92/12/28
حذف اضطراري93/2/27 لغايت 93/2/29
پايان كلاسها93/3/22
امتحانات93/3/24 لغايت 93/4/11 به جزايام تعطيل( پنجشنبه و جمعه)
تذكر:برگزاري كلاس در روزهاي جمعه ممنوع و در روزهاي پنج شنبه با اخذ مجوز از حوزه معاونت آموزشي امكان پذير است .

تقويم ترمي نيمسال اول 93-92

زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول 93-92
شنبه92/6/16وروديهاي سال 1387 وماقبل كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
يكشنبه92/6/17وروديهاي سال 1388 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
دوشنبه 92/6/18وروديهاي سال 1389 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
سه شنبه92/6/19وروديهاي سال 1390 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
چهارشنبه92/6/20وروديهاي سال 1391 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
پنج شنبه 92/6/21كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
انتخاب واحد دانشجويان جديدالورود92/6/23 لغايت 92/6/27
شروع كلاسها 92/6/30
زمانبندي حذف و اضافه نيمسال اول 93-92
شنبه92/7/13دانشكده فني و مهندسي
يكشنبه92/7/14دانشكده علوم انساني
دوشنبه92/7/15دانشكده تربيت معلم - تحصيلات تكميلي
سه شنبه92/7/16دانشكده علوم پايه - علوم پزشكي
چهارشنبه92/7/17كليه وروديها و رشته ها و مقاطع تحصيلي
حذف اظطراري92/9/23 لغايت 92/9/26
پايان كلاسها92/10/19
امتحانات92/10/21لغايت 92/11/9 بجز ايام تعطيل و پنج شنبه و جمعه
تذكر 1 :برگزاري كلاس در روزهاي جمعه ممنوع و در روزهاي پنج شنبه با اخذ مجوز از حوزه معاونت آموزشي امكان پذير است .
تذكر 2 : ساعات تشكيل كلاس بشرح زير مي باشد .
نوبت اول 10-8 نوبت دوم 11/5-10 نوبت سوم 14-12
نوبت چهارم 16-14 نوبت پنجم 18-16 نوبت ششم 20-18

صفحه‌ها

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.

ارتباط با دانشگاه

زاهدان،

خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، صندوق : 987-98138

05412441600
05412443600