تقویم آموزشی

اول 94-93

زمانبندي انتخاب واحد اول 94-93 پس از فرايند تجميع رشته گرايشهاي واحدهاي دانشگاهي
شنبه93/6/15وروديهاي سال 88 و ماقبل كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
يكشنبه93/6/16وروديهاي سال 89 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
دوشنبه93/6/17وروديهاي سال 90 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
سه شنبه93/6/18وروديهاي سال 91 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
چهارشنبه93/6/19وروديهاي سال 92 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
پنج شنبه93/6/20وروديهاي سال 93 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
جمعه ،شنبه ،يكشنبه،دوشنبه،سه شنبه93/6/25،24،23،22،21كليه وروديها و رشته ها و مقاطع تحصيلي
شروع كلاسها93/7/1
حذف و اضافه نيمسال اول 94-93
شنبه93/7/12وروديهاي سال 88 و ماقبل
يكشنبه93/7/13وروديهاي سال 89
دوشنبه93/7/14وروديهاي سال 90
سه شنبه93/7/15وروديهاي سال 91
چهارشنبه93/7/16وروديهاي سال 92
پنج شنبه93/7/17وروديهاي سال 93
جمعه93/7/18كليه وروديها و رشته ها و مقاطع تحصيلي
پايان كلاسها93/10/20

نيمسال تابستان 93-92

انتخاب واحد 14 و 15 و 16 /4 / 93
شروع كلاسها21 / 4 / 93
پايان كلاسها31 / 5 / 93
امتحانات1 / 6 / 93 لغايت 6 / 6 / 93

صفحه‌ها

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.

ارتباط با دانشگاه

زاهدان،

خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، صندوق : 987-98138

05433441600
05433443600