مرکز دریافت فرم فایلهای الکترونیکی

به بخش دریافت فرم فایلهای الکترونیکی دانشگاه خوش آمدید، جهت دریافت فرم ها می توانید با کلیک بر روی لینک دریافت نسبت به بارگزاری فرم مورد نظر اقدام نمایید. همچنین در صورتی که نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرم مورد نظر دارید بر روی نام فرم کلیک نمایید.

.

نام فرم دریافت بروز رسانیمرتب‌سازی نزولی
راهنمای ارزشیابی فعاليتهای كارآموزان در مدرسه PDF icon دریافت فرم 11/04/1391 - 13:03
فرم درخواست دانشجو از كميسيون موارد خاص آموزشی و دانشجويی PDF icon دریافت فرم 11/04/1391 - 14:40
فـرم مـعادلسـازی موضوع ماده 67 آئین نامه آموزشی PDF icon دریافت فرم 11/04/1391 - 15:33
فرم معرفی به استاد (ويژه دروس تخصصی) PDF icon دریافت فرم 11/04/1391 - 15:39
فرم معرفی به استاد (ويژه دروس عمومی و پایه) PDF icon دریافت فرم 11/04/1391 - 15:40
پزشك معتمد PDF icon دریافت فرم 11/04/1391 - 15:41
فرم دانشجويان ترم آخر (ويژه دانشجويانيكه در شرف فراغت از تحصيل ويا معدل بالای هفده كسب نموده اند) PDF icon دریافت فرم 11/04/1391 - 15:48
فرم درخواست ثبت نمره طرح ضيافت (ويژه دانشجويانيكه در طرح شركت نموده اند) PDF icon دریافت فرم 11/04/1391 - 15:48
فرم طرح درس دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان Microsoft Office document icon دریافت فرم 11/21/1391 - 10:02
فرم A PDF icon دریافت فرم 03/20/1392 - 10:16
فرم میهمانی تابستان PDF icon دریافت فرم 03/20/1392 - 10:17
فرم دفتر فرهنگ اسلامی (پیوست 17) PDF icon دریافت فرم 03/20/1392 - 10:18
کارت انتخاب واحد PDF icon دریافت فرم 03/20/1392 - 10:18
فرم درخواست بررسي مجدد اوراق امتحاني PDF icon دریافت فرم 03/21/1392 - 08:17
فرم مخصوص دانشجويانيكه با ميهماني تابستان آنان موافقت شده PDF icon دریافت فرم 04/02/1392 - 10:00
فرم بررسی سرفصل (این فرم به همراه فرم تسویه حساب چاپ گرفته شود)مخصوص فارغ التحصیلان PDF icon دریافت فرم 07/15/1392 - 13:45
مراحل آزمون معرفي به استاد و ترميم معدل جهت اجراي ماده 20 و تبصره يك ماده 47 آئين نامه PDF icon دریافت فرم 10/07/1392 - 11:52
چک لیست PDF icon دریافت 06/16/1394 - 07:20
فرم معرفی تمرين معلمی PDF icon دریافت 08/25/1394 - 17:30
ثبت نام با تأخير PDF icon دریافت 08/25/1394 - 17:30
نام فرم دریافت بروز رسانیمرتب‌سازی نزولی
فرم طرح درس دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان Microsoft Office document icon دریافت فرم 03/20/1392 - 10:15
فرم سمینار Microsoft Office document icon دریافت فرم 04/02/1392 - 09:07
فرم گزارش سه ماهه Microsoft Office document icon دریافت فرم 04/02/1392 - 09:07
فرم های کارآموزی فایل دریافت فرم 04/02/1392 - 09:13
قرارداد اساتید Microsoft Office document icon دریافت فرم 04/05/1392 - 09:10
فرمهای مربوط به کتاب فایل دریافت فایل 06/09/1392 - 13:43
فرمهای مربوط به کنفرانس داخلی و خارجی فایل دریافت فایل 06/09/1392 - 13:44
فرمهای مربوط به پژوهشگر برتر و رزومه فایل دریافت فایل 07/27/1392 - 13:29
دستورالعمل نحوه ی تصویب پروپوزال PDF icon دریافت 11/19/1392 - 10:43
فرم حضور در جلسه دفاعیه فایل دریافت 11/19/1392 - 10:46
فرم عدم تکرار موضوع پایان نامه Microsoft Office document icon دریافت 11/19/1392 - 10:46
بخشنامه ها و فرم هاي سخنراني علمي پژوهشي فایل دريافت 09/04/1393 - 05:06
فرمهای جلسه دفاع دانشجويان واحد زاهدان( شورای قبل از بهمن 92) فایل دريافت 10/07/1393 - 04:58
فرم درخواست عدم احتساب سنوات و واریز شهریه Microsoft Office document icon دریافت 11/12/1393 - 08:01
فرمهای جلسه دفاع دانشجويان علوم و تحقيقات ( شورای قبل از بهمن 92) فایل دریافت 11/26/1393 - 12:46
فرم هاي دفاع دكترا فایل دریافت 11/29/1393 - 15:16
فرمهای مربوط به طرح پژوهشی فایل دریافت 05/18/1394 - 09:33
فرمهای جلسه دفاع دانشجويان علوم وتحقيقات( شورای بعد از بهمن 92) فایل دریافت 07/23/1394 - 13:00
فرمهای جلسه دفاع علوم تحقیقات( بعد از اردیبهشت 94) فایل دریافت 09/08/1394 - 10:07
فرم تمدید مقاله PDF icon دریافت 01/16/1395 - 07:59