مرکز آموزش دوره‌های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت فرهیختگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مرکز آموزش دوره‌های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت فرهیختگان

 

مرکز آموزش دوره‌های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت فرهیختگان دوره‌های آموزشی ذیل را برگزار می‌نماید:

۱- دوره‌های آمادگی برای آزمون‌های زبان ویژه دانشجویان مقطع دکترای تخصصی که قبل از برگزاری آزمون جامع ملزم به ارائه مدرک زبان هستند

۲- دوره‌های آمادگی برای آزمون‌های زبان خارجی IELTSوTOEFL