اخبار دانشگاه

جلسه كارگروه پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي استان سيستان و بلوچستان

روابط عمومي ستاد هماهنگي دانشگاه آزاد اسلامي استان سيستان و

توديع و معارفه معاون اداري و مالي و آموزشي واحد زاهدان

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان: سيدمحمدرضا حسيني

ايجاد تعامل و هم انديشي در راستاي خدمت رساني بهتر به دانشجويان

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان: علي اكبر عبدالحسيني جانشين

صفحه‌ها

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.

ارتباط با دانشگاه

زاهدان،

خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، صندوق : 987-98138

05433441600
05433443600