اخبار دانشگاه

۱۱رشته‌ دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان تصویب شد

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان: رئیس دانشگاه

دانشجويان در راستاي سياست‌هاي كلي علم و فناوري كشور گام بردارند

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان: سيدمحمدرضا حسيني

صفحه‌ها

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.

ارتباط با دانشگاه

زاهدان،

خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، صندوق : 987-98138

05433441600
05433443600