تقویم آموزشی

تابستان 95-94

تقویم ترمی تابستان 95-94
انتخاب واحد 1و 2 و3 / 4 / 95
شروع کلاسها5 / 4 / 95
پایان کلاسها28 / 5 / 95
امتحانات1 / 6 / 95 لغایت 8 / 6 / 95

تقويم ترمي سال تحصيلي 95-94

انتخاب واحد
يكشنبه94/6/15وروديهاي سال 89 و ماقبل كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
دوشنبه94/6/16وروديهاي سال 90 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
سه شنبه94/6/17وروديهاي سال 91 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
چهارشنبه94/6/18وروديهاي سال 92 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
پنجشنبه94/6/19وروديهاي سال 93 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
جمعه94/6/20وروديهاي سال 94 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
94/6/26،25،24،23،22،21كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
شروع كلاسها 94/7/1
تاريخ ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم ساعت ششم
از 7/1 لغايت 12/29 7:30-9:30 9:30-11:15 12-13:30 13:30-15:30 15:30-17 17:45-19:30
حذف و اضافه
يكشنبه94/7/12 وروديهاي سال 90 و ماقبل
دوشنبه94/7/13 وروديهاي سال 91
سه شنبه94/7/14 وروديهاي سال 92
چهارشنبه94/7/15 وروديهاي سال 93
پنجشنبه94/7/16 وروديهاي سال 94
جمعه94/7/17كليه وروديها و رشته ها و مقاطع تحصيلي
پايان كلاسها 94/10/20
امتحانات از 94/10/21 لغايت 94/11/4
************************ نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم نوبت چهارم
دروس تخصصي 7:30 10:30 13:30 16
دروس عمومي 7:30 10:30 13:30 16

صفحه‌ها

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.

ارتباط با دانشگاه

زاهدان،

خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، صندوق : 987-98138

05433441600
05433443600