تقویم آموزشی

تابستان 96-95

تقویم آموزشی تابستان 96-95
انتخاب واحد96/4/17 لغایت 96/4/21
شروع کلاسها96/4/24
پایان کلاسها96/6/2
امتحانات96/6/4 لغایت 96/6/9

تابستان 95-94

تقویم ترمی تابستان 95-94
انتخاب واحد 1و 2 و3 / 4 / 95
شروع کلاسها5 / 4 / 95
پایان کلاسها28 / 5 / 95
امتحانات1 / 6 / 95 لغایت 8 / 6 / 95

صفحه‌ها

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.

ارتباط با دانشگاه

زاهدان،

خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، صندوق : 987-98138

05433441600
05433443600