اطلاعیه انتشار نشریات

اطلاعیه انتشار نشریات

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم که تمایل به انتشار نشریات در قالب مستقل یا کانون ها، انجمن ها و تشکل های سیاسی و مذهبی، دارند می رساند :

جهت  در خواست و ارائه مجوز فعالیت به حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی واحد مراجعه نمایند .

دریافت فایل کاربرگ

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

معاونت فرهنگی و اجتماعی واحد

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.

ارتباط با دانشگاه

زاهدان،

خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، صندوق : 987-98138

05433441600
05433443600