اطلاعیه جشنواره شیخ طبرسی

اطلاعیه جشنواره شیخ طبرسی

نظر به بخشنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، از اساتید محترم عضو هیئت علمی واحد که در حوزه قرآن و عترت دارای کتاب، مقاله، طرح مصوب، پایان نامه و.....می باشند و داوطلب شرکت در جشنواره شیخ طبرسی هستند درخواست می شود نسخه ای از آثار خود را به کانون قرآن و عترت واحد جهت شرکت در جشنواره ارائه نمایند. حداکثر مهلت ارائه آثار 25/3/94 می باشد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی واحد

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.

ارتباط با دانشگاه

زاهدان،

خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، صندوق : 987-98138

05433441600
05433443600