اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران

اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران

برگزار کننده:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

آدرس سایت:

http://www.amayesh93.ir

ایمیل:

email: info@amayesh93.ir

تاریخ برگزاری: 
7 و 8 آبان ماه 1393

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.

ارتباط با دانشگاه

زاهدان،

خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، صندوق : 987-98138

05433441600
05433443600