دفترچه تلفن

جهت ارتباط مستقیم با شماره های داخلی کافی است شماره 3113 را به ابتدای شماره داخلی افزوده و تماس حاصل نمایید.

عنوان، واحد سازمانی یا یکی از دانشکده ها را انتخاب نمایید.

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.

ارتباط با دانشگاه

زاهدان،

خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، صندوق : 987-98138

05433441600
05433443600