اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه

اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی استان آمادگی دارد نظرات، پیشنهادها، انتقادات و شکایات اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان عزیز، کارکنان و سایر مراجعان ارجمند را به صورت حضوری یا مکتوب دریافت تا به اطلاع مسئولین محترم دانشگاه برساند.

آدرس : زاهدان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

شماره تلفن و فاکس:    05433446487

ایمیل:   Bazresi@iauzah.ac.ir

اداره بازرسی دانشگاه آزاد اسلامی استان