اساتید

 

سامانه آموزش اتوماسیون اداری حضور و غیاب فیش حقوقی پروفایل اساتید
سامانه آموزشی

اتوماسیون اداری

سامانه حضور و غیاب سامانه فیش حقوقی اعضای هیات علمی

 

قابل توجه اساتید محترم:

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه حوزه معاونت پژوهشی و همچنین دریافت فرمهای مربوط به این حوزه به پورتال حوزه معاونت پژوهشی مراجعه نمایید