دانشكده علوم پايه

دانشكده علوم پايه در سال 1381 تاسيس گرديد اين دانشكده هم اكنون داراي پنج گروه آموزشي رياضي ، شيمي ، فيزيك ، زمين شناسي و

زبان انگليسي مي باشد. كه در مقاطع كارداني ، كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو مي پذيرد.

سرپرست دانشكده:محمد حسين زارع نژاد    مشاهده رزومه        m.zareneezhad@iauzah.ac.ir   پست الكترونيك :

      شماره تماس داخلي: 5330      شماره تماس مستقيم: 05433419435

 

كارشناس آموزشمحمد كشتگر                                      شماره تماس داخلي: 5331

كارشناس پژوهشطاهره چمني                                       شماره تماس داخلي: 5334

کارشناس گروه های آموزشی: علیرضا تیموری                           شماره تماس داخلي: 5331

كارشناس آزمايشگاههاي زمين شناسي: حسينعلي جامي                    شماره تماس داخلي: 5333

مدير گروه رياضي: دكتر علي پايان                                          شماره تماس داخلي: 5336

مدير گروه زمين شناسي: دكتر شهرام حبیبی                                شماره تماس داخلي: 5338  

مدير گروه شيمي و فیزیک: دكتر ژيلا صفاري                                        شماره تماس داخلي: 5337

مدير گروه زبان انگليسي: دكتر احمد مجوزي                               شماره تماس داخلي: 5339