کارکنان

 

اتوماسیون اداری حضور و غیاب فیش حقوقی

اتوماسیون اداری 

سامانه حضور و غیاب سامانه فیش حقوقی بخشنامه ها
     
سیستم مدیریت خرید و کنترل هزینه      

 

دانلود نرم افزار مورد نیاز اتوماسیون اداری

دریافت فرم وام 40 میلیونی بانک ملی

قابل توجه اساتید محترم:

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه حوزه پژوهشی و همچنین دریافت فرمهای مربوط به این حوزه به پورتال حوزه پژوهشی مراجعه نمایید

دریافت فرم بیمه عمر