تیم پشتیبانی

دانشجویان، اساتید، مدیران گروه و همکاران گرامی شما می توانید سوالات و مشکلات خود را در مورد سامانه های وادانا و آموزشیار از طریق پشتیبان های دانشکده مربوطه، پیگیری نمائید.

 

 

 

ساعات پاسخگویی: از ساعت 8 الی 17

رديف دانشکده پشتیبان آموزشی پشتیبان فنی
1 فنی و مهندسی

آقای اربابی

09151413401

آقای میر 

09153438235

05431135304

 

2 روانشناسی

آقای اصغریان 

09908146091

خانم قیومی 

09908146087

05431135300

 

3 حقوق و علوم سیاسی

آقای نورا 

09151924393

خانم زاده میر

09908146088

05431135300

 

4 علوم انسانی

آقای دوستکامی

09908146089

آقای سیف الدین پور

09908146086

05431135302

 

5 دانشکده عمومی

آقای نصیری

09908146092

تمامی پشتیبان های فنی
6 دانشکده علوم پایه  

آقای میر 

09153438235

05431135304

 

7 دانشکده پزشکی

خانم کریمی تبار 

09908146094

ایرج ناروئی

09159498306

05431135301

 

 

همکاران حوزه دانشجویی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

منصور شهرکی

مدیر دانشجویی

09153473822

2

هادی نورایی

نقل و انتقالات

09362521002

3

مهدی نجاری

مشمولین

09361423232

4

سیما ملایی

امور دانشجویی

09153497379

 

 

همکاران حوزه مالی

ردیف

بخش

شماره تماس

1

دایره ثبت نام

05431135257-8

2

رئیس حسابداری

05431135256

3

مدیر مالی

05431135255