مصاحبه دانشجویان دکتری 96

        اطلاعیه           فرایند مصاحبه  
   
   
اسامی دعوت شدگان و محل مصاحبه مدارک لازم جهت مصاحبه
     
    

فرم اطلاعات اولیه    

           

نقشه داخلی

 

 

 

 

جهت اسکان و تغذیه (داوطلبان غیر بومی)

با شماره 09155414877 آقای شه بخش

تماس حاصل نمایید.