دعوت‌شدگان به مصاحبه دکتری

داوطلب گرامی چنانچه مشخصات خود را از طریق جستجوی نام خانوادگی در لیست پیدا نکردید بر روی ستون نام خانوادگی کلیک کنید تا لیست مرتب شود. در صورت هرگونه مشکلی با شماره های 05431135540- 05431135541- 05431135542 تماس حاصل فرمایید.
ضمناً آن دسته از داوطلبان که زمان مصاحبه شان با استان های دیگر تداخل دارد، در صورت محرز شدن برای معاونت آموزشی این استان می توانند فقط در بازه 25 الی 28 تیر ماه سال 96 جهت مصاحبه حضور یابند.

نام خانوادگی نام نام پدر رشته تاریخ مصاحبهمرتب‌سازی نزولی ساعت حضور
امامی دوست سیدمجتبی سیدحسن روان شناسی 96/04/25 08:30
خسروی پور سحر اسكندر زبان شناسی 96/04/25 14
حیدریان سارا بهرام معماری 96/04/25 14
روحانی رانکوهی سمیرا مرتضی علوم سیاسی-مسائل ایران 96/04/25 14
میرزاحسین تبریزی مریم محمدرضا ژنتیک و به نژادی گیاهی 96/04/25 9
خدادادی ایرج جاسم مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی 96/04/25 14
اقایی فروشانی راضیه محمد معماری 96/04/25 08:30
ایران نژادعلمداری یاشار داود جغرافیا و برنامه ریزی شهری 96/04/25 08:30
پوراسداله محمد حسین الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 96/04/25 08:30
بدرکوهی یداله اسداله روان شناسی تربیتی 96/04/25 14
بابازاده میری لیلا فتح اله معماری 96/04/25 08:30
بختیاری علیرضا شریف مدیریت دولتی-رفتار سازمانی 96/04/25 08:30
اکبری مریم اطف الله زبان و ادبیات فارسی 96/04/25 08:30
حسنوند مهدی نصرت اله حقوق عمومی 96/04/25 14
پورصادق کاظم گل مست حسابداری 96/04/25 14
باقرزاده بازوند سروش علی باقر مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی 96/04/25 08:30
پاداشت دهکایی سمیه مهدی روان شناسی 96/04/25 08:30
ازوغ سعید مهردل حقوق عمومی 96/04/25 08:30
پودینه محمد عباسعلی جغرافیا و برنامه ریزی شهری 96/04/25 14
ازادی امیر محمدحسن حسابداری 96/04/25 08:30
توکلی نیا سینا محمدتقی زراعت 96/04/25 14:30
اسدی محمد قیاسعلی زبان شناسی 96/04/25 08:30
جوزن اذر محمد روان شناسی تربیتی 96/04/25 14
جمشیدی قمصری سعید محمد معماری 96/04/25 14
بهادری شاپور یحیی علوم سیاسی-مسائل ایران 96/04/25 08:30

صفحه‌ها