دعوت‌شدگان به مصاحبه دکتری

داوطلب گرامی چنانچه مشخصات خود را از طریق جستجوی نام خانوادگی در لیست پیدا نکردید بر روی ستون نام خانوادگی کلیک کنید تا لیست مرتب شود. در صورت هرگونه مشکلی با شماره های 05431135540- 05431135541- 05431135542 تماس حاصل فرمایید.
ضمناً آن دسته از داوطلبان که زمان مصاحبه شان با استان های دیگر تداخل دارد، در صورت محرز شدن برای معاونت آموزشی این استان می توانند فقط در بازه 25 الی 28 تیر ماه سال 96 جهت مصاحبه حضور یابند.

نام خانوادگی نام نام پدر رشته تاریخ مصاحبهمرتب‌سازی نزولی ساعت حضور
بختیاری خسرو حسن روان شناسی تربیتی 96/04/25 14
انصاری مریم یداله معماری 96/04/25 08:30
اشیاع عباس صالح الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 96/04/25 08:30
بامری ولی محمد عبدالله مدیریت دولتی-رفتار سازمانی 96/04/25 08:30
حسن پورورنکش علی رحیم حقوق عمومی 96/04/25 14
پورپرتوی الانق سیدعلی میرابراهیم حسابداری 96/04/25 14
بازش محمدحسین احمد مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی 96/04/25 08:30
بیگدلی مجرد سمیه بهرامعلی روان شناسی 96/04/25 08:30
راشکی کمک حمیدرضا امیر زبان شناسی 96/04/25 14
پولادی مهجبین حسین زبان و ادبیات فارسی 96/04/25 14
اریازنگنه ابراهیم صحنعلی حقوق عمومی 96/04/25 08:30
پناهی احد حسن جغرافیا و برنامه ریزی شهری 96/04/25 14
ارین پور فرامرز رجب حسابداری 96/04/25 08:30
پیشقدم حسین علی اکبر زراعت 96/04/25 14:30
جنگی زهی شستان نسرین محمود روان شناسی تربیتی 96/04/25 14
جمالی مهدیه ابوالفضل معماری 96/04/25 14
حافظی محمدجواد محمد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 96/04/25 14
بشکار علی محمد علوم سیاسی-مسائل ایران 96/04/25 08:30
جهانخواه سیامک ملک محمد حسابداری 96/04/25 14
تافته حامد غلامحسین مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی 96/04/25 14
احمدی نیک جونقانی محبوبه مرتضی معماری 96/04/25 08:30
اتشی سیدحسین سیدابراهیم جغرافیا و برنامه ریزی شهری 96/04/25 08:30
حجتی نرجس علی اصغر روان شناسی 96/04/25 14
حسینی محمدشریف غلامحسین الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 96/04/25 14
حسن زاده حسین اباد مرضیه فرج اله مدیریت دولتی-رفتار سازمانی 96/04/25 14

صفحه‌ها