هیأت علمی

ايماني

الف –مشخصات فردی

نام:محمد جواد  نام خانوادگی ايماني    تاریخ تولد : 15/11/1356

محل تولدبهشهر-مازندران  میزان تحصیلات : كارشناسي ارشد

محل تحصیلتهران رشته تحصیلی : زبان انگليسي 

 تخصصی اصلی: زبانشناسي

شغل: عضو هیئت علمیسرپرست دانشكده تربيت معلم 

محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

آدرس : زاهدان - خیابان دانشگاه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی

پست الکترونیک :Mjimani@yahoo.com

M.imani@ iaiiiiiiiiiiiauzah.ac.ir

كارشناسيمترجمي زبان انگليسي  از دانشگاه سيستان و بلوچستان(1376-1381)

كارشناسي ارشدزبانشناسي همگاني از دانشگاه تهران  1384

 

سرپرست دانشكده تربيت معلم  از سال 1390 تاكنون

مدير گروه زبان انگليسي از سال 1387 تا 1391

عضو شوراي دانشگاه

عضو شوراي اموزشي دانشگاه

عضو شوراي جامع اموزشي دانشگاه

 

دانشگاه محل تدريس

             دانشگاه ازاد زاهدان

            دانشگاه سيستان و بلوچستان  از سال 1385

            دانشگاه هاتف

             دانشكده سما

            دانشگاه پيام نور

             

دروس تدريس شده

              زبان تخصصي رشته هاي  برق .عمران. حسابداري. معماري وا اموزش ابتدائي

              زبان پيش وعمومي

             دستور و نگارش.گفت و شنود.خواندن و درك مفاهيم.نامه نگاري. مقاله نويسي.كليات زبانشناسي.

              بيان شفاهي.خواندن متون مطبوعاتي .اواشناسي

A- Study of the significance and strategic position of Tiss ports in terms of tourism,monuments and appropriate geographical position with emphasizing on tourism psychology-ISI-2012                                                            y   -

 

 

B-  Analysis of English students written errors in an EFL context.Asian EFL journal International TESOL Conference-Philippin-2011                                                                                                                                           1                                                                                                                                       

 

C.  Mashhad Carpet Design Combine Contemporary Iranian Women`s Clothing Design.Journal of Social Issues & Humanities, Volume 1,Issue    2July,2013,ISSN 2345-2633 

 كتاب Come to Terms with Idioms  براي درس كاربرد اصطلاحات در سال 1390 در مشهد(انتشارات خط سفيدبه چاپ رسيد.