هیأت علمی

خسروی

اطلاعات فردی
نام و نام خانوادگی: احمدعلی خسروی، نام پدر: عبدالله، سال تولد: 1340
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از سال 1385؛ مربی پایه 7
گروه آموزشی: معارف اسلامی و علوم سیاسی
نوع عضویت: رسمی آزمایشی
سابقه ایثارگری: جانباز 55% جنگ تحمیلی

سوابق تحصیلی:
کارشناسی: فارغ التحصیل دانشکده شهید محلاتی قم، گرایش علوم سیاسی، سال 1371
کارشناسی ارشد: فارغ التحصیل از واحد مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، رشته علوم سیاسی، سال 1377
دکتری: دانشجوی دانشگاه معارف اسلامی قم، رشته مدرسی معارف اسلامی، گرایش انقلاب اسلامی.

دانشکده اصلی: 

سوابق و تقدیرنامه های آموزشی، علمی و فعالیتهای دانشگاهی:
مدیرگروه علوم سیاسی، از سال1391
جانشین بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
مدرس مراکز مختلف علمی حوزوی و دانشگاهی
عضو شبکه هادیان سیاسی بسیج
هادی سیاسی نمونه، طی سنوات مختلف
استاد نمونه مجمع بررسی و تحلیل سیاسی بسیج، طی سنوات مختلف
عضو شورای هماهنگی امور نخبگان و سرآمدان ایثارگران استان س و ب از سال 1388
مربی نمونه عقیدتی و سیاسی بسیج، کشوری و استانی، طی سنوات مختلف
استاد مصاحبه کننده برای جذب اساتید معارف اسلامی، گرایش انقلاب اسلامی، نهاد رهبری در دانشگاههای
استان.
عضو شبکه مشاوران، کمیته تألیف بنیاد شهید و ایثارگران استان س وب.
عضو کمیته علمی همایش های علمی مختلف
استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
عضو بسیج پیشکسوتان بسیج استان س وب.
عضو مجمع نخبگان فرهنگی استان.

تألیفات:
کتاب: لحظه های سرخ (بیوگرافی سردار شهید عباسعلی خمری)، 1376
کتاب: بررسی استراتژی امام خمینی در رهبری انقلاب اسلامی 57-1342، 1379
کتاب: بررسی وهابیت و ریشه های تاریخی وهابیگری، 1380
کتاب: بررسی تطبیقی مبانی فقه سیایی امام خمینی و آیت الله خوئی (زیر چاپ)

مقالات:
تحلیلی بر چرایی ضرورت شفاف سازی مرزهای فکری اهل سنت و وهابیت، همایش علمی تحقیقی مذاهب
اسلامی، 1389.
نقش انقلاب اسلامی در بیداری مسلمانان (فرصت ها و تهدیدها)، همایش علمی تحقیقی مذاهب
اسلامی، 1390.

مجوزهای تدریس:
انقلاب اسلامی، تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تحلیلی صدر اسلام، تاریخ امامت، اندیشه سیاسی امام
خمینی، آشنایی با دفاع مقدس
و گذراندن دهها کارگاه آموزشی و علمی همچون: روش تدریس، روش تحقیق و ...

تألیفات:
کتاب: لحظه های سرخ (بیوگرافی سردار شهید عباسعلی خمری)، 1376
کتاب: بررسی استراتژی امام خمینی در رهبری انقلاب اسلامی 57-1342، 1379
کتاب: بررسی وهابیت و ریشه های تاریخی وهابیگری، 1380
کتاب: بررسی تطبیقی مبانی فقه سیایی امام خمینی و آیت الله خوئی (زیر چاپ)

مقالات:
تحلیلی بر چرایی ضرورت شفاف سازی مرزهای فکری اهل سنت و وهابیت، همایش علمی تحقیقی مذاهب
اسلامی، 1389.
نقش انقلاب اسلامی در بیداری مسلمانان (فرصت ها و تهدیدها)، همایش علمی تحقیقی مذاهب
اسلامی، 1390.