هیأت علمی

دولتی

بسمه تعالي

نام : مهدی
نام خانوادگی : دولتی

سوابق تحصیلی

دیپلم با معدل کل 99/16
لیسانس با معدل 97/16 از دانشکده علوم قرآنی زاهدان با رتبه اول
فوق لیسانس با معدل 50/18 از دانشگاه آ زاد اسلامی واحد فسا

سوابق شغلی

از سال 1382 تا 1385 مسئول دارلقرآن سازمان بنیادشهید و امور ایثارگران استان سیستان و بلوچستان
از سال 1385 تاکنون مسئول کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد زاهدان
از سال 1388 دبیر شواری قرآن منطقه 14دانشگاه آزاد
رئیس کارگزینی هیأت علمی دانشگاه آزاد زاهدان
سرپرست هئیت تحریریه نشریه قرآنی نور دانشگاه آزاد زاهدان
تدریس در گروه معارف دانشگاههای سیستان و بلوچستان آزاد زاهدان، علوم قرآنی زاهدان و غیر انتفایی هاتف زاهدان

سوابق تحصیلی

دیپلم با معدل کل 99/16
لیسانس با معدل 97/16 از دانشکده علوم قرآنی زاهدان با رتبه اول
فوق لیسانس با معدل 50/18 از دانشگاه آ زاد اسلامی واحد فسا

سوابق آموزشی ( تدریس)

تدریس درگروه معارف دانشگاه سیستان و بلوچستان با مجوز معاونت امور اساتید از سال 1389
تدریس در گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از سال 1386
تدریس در دانكشده علوم قرآنی زاهدن از سال 1389
تدریس درموسسه غیر انتفاعی هاتف زاهدان از سال 1388
تدریس در آموزشکدۀ فنی شهید باهنر زاهدان در سال 1389
تدریس درعلمی و کاربردی شماره 1 زاهدان 1389
تدریس در طرح ضیافت اندیشه ویژه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1389
تدریس درس قرآن ویژه سربازان وظیفه نیروی مقاومت سپاه در سال 1381

دوره های آموزشی گذرانده شده

1- دوره آموزشی شبهه شناسی قرآن کریم 18/8/89 از طریق معاونت امور اساتید قم.
2- دور آموزشی دعوت به نماز 4/12/88 دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان
3- کار گاه آموزشی اصول مدیریت اسلامی ومناسبات انسانی در دانشگاه29/4/89
4- نشست علمی با عنوان امامت و شیعه شناسی از طرف معاونت امور اساتید قم.
5- نشست علمی باعنوان جریان شناسی فکری ایران معاصر از طرف معاونت امور اساتید قم.
6- نشست علمی با عنوان نقد و بررسی فرق ضاله (وهابیت) از طرف معاونت امور اساتید قم.
7- کار گاه آموزشی ویزه مسئولین و کارشناسان منتخب کانونهای قرآن از طرف سازمان تبلیغات اسلامی تهران 12 واحد در سال 15/9/1383 با معدل 68/16
8- دوره آموزشی آشنایی با رایانه شخصی از طرف اداره کل فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان 1/1/1382
9- دوره آموزشی آشنایی با مبانی اندیشه اسلامی ( طرح ولایت ) باگذارندن 12 واحد درسی با معدل 41/17 دانشگاه امام حسین (ع) تهران
10- دوره آموزشی روشهای برقراری ارتباط اثربخش از طرف دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
11- شرکت در نشست علمی با عنوان نقد وبررسی عرفان های کذب از طرف معاونت امور اساتید قم.
12- شرکت در طرح ضیافت اندیشه ویژه اساتید در همزمان با ماه مبارک رمضان در دانشگاه سیستان و بلوچستان
13- شرکت در گردهمایی اساتید بسیجي سراسر کشور در شهریورماه 1390 مشهد مقدس

سوابق پژوهش:

1- ارائه مقاله ای به دومین همایش ملی پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه تحت عنوان خلقت آسمانها و زمین در قرآن تهران تیرماه 1388
2- ارسال مقاله ای به سومین هماش نماز، عروج و نیاز تحت عنوان نماز از دیدگاه عرفا دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان اسفند 1385
3- ارسال مقاله ای به همایش فرهنگی تحت عنوان مدیریت فرهنگی، اسلامی، ( مبانی، چالش ها ضرورت ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس و پذیرفته شدن مقاله جهت سخنرانی در همایش شهریور 1388
4- تهیه پژوهش قرآنی تحت عنوان بررسی لغوی، نحوی و تفسیری برخی آیات قرآن براساس تفاسیر نمونه و المیزان و تفسیر میان العاده ملاسلطان گنابادی.
5- تهیه و ارسال نامه ای به امام رضا (ع) به جشنواری سراسری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساری
6- تهیه ارسال مقاله ای تحت عنوان حجاب، عفاف و نقش آن در امنیت فردی واجتماعی به ستاد فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی شهریور1390
7- ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی در دست اقدام می باشد.
8- تهیه و ارسال مقاله ای به عنوان همت مضاعف و کار مضاعف از منظر قرآن و روایات همایش دانشگاه آزاد زاهدان 1389

فعالیت ها و افتخارات

- رتبه اول المپیاد اساتید دانشکده های علوم قرآنی کشور در سال 90
- داوری مسابقات قرآن دانشگاههاو مراکز آموزش عالی زاهدان در سال1382 از طرف ناحيه بسیج دانشجویی سپاه سيستان و بلوچستان
- مسئول طرح و برنامه بسیج دانشجویی سپاه سيستان و بلوچستان
- مسئول طرح و برنامه بسیج دانشجویی پایگاه امام علی (ع) دانشکدۀ علوم قرآنی زاهدان در دوران دانشجویی
- همکاری در برپایی نمایشگاه علوم قرآنی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان سال 1383
- کسب رتبه اول در مسابقات قرآن رشته مفاهیم مرحله منطقه ای مسابقات بنیاد شهید و امور ایثاگران در مشهد مقدس سال1384
- حضور واداره جلسات قرآنی ویزه کارکنان سازمان بنیا د شهید و امور ایثارگران استان س و ب در ماه رمضان
- همکاری در راه اندازی صندوق قرض الحسنه ثامن الا ئمه ویژه دانشجویان دانشکده علوم قرآنی زاهدان در دوران تحصیل
- مشارکت در نظارت و بازرسی در انتخابات از طرف شورای نگهبان در دوران دانشجویی
- شرکت در مسابقه سیاسی اردو فرهنگی بیت المقدس ستاد منطقه مقاومت بسیج سپاه سیستان و بلوچستان در دوران مقدس سربازی در آن نهاد 3/6/1381
- انتخاب اینجانب بعنوان بسیجی نمونه در نهمین مجمع بسیجیان و طلاب نمونه کشور از طرف سازمان بسیج دانشجویی کشور

سوابق پژوهش:

1- ارائه مقاله ای به دومین همایش ملی پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه تحت عنوان خلقت آسمانها و زمین در قرآن تهران تیرماه 1388
2- ارسال مقاله ای به سومین هماش نماز، عروج و نیاز تحت عنوان نماز از دیدگاه عرفا دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان اسفند 1385
3- ارسال مقاله ای به همایش فرهنگی تحت عنوان مدیریت فرهنگی، اسلامی، ( مبانی، چالش ها ضرورت ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس و پذیرفته شدن مقاله جهت سخنرانی در همایش شهریور 1388
4- تهیه پژوهش قرآنی تحت عنوان بررسی لغوی، نحوی و تفسیری برخی آیات قرآن براساس تفاسیر نمونه و المیزان و تفسیر میان العاده ملاسلطان گنابادی.
5- تهیه و ارسال نامه ای به امام رضا (ع) به جشنواری سراسری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساری
6- تهیه ارسال مقاله ای تحت عنوان حجاب، عفاف و نقش آن در امنیت فردی واجتماعی به ستاد فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی شهریور1390
7- ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی در دست اقدام می باشد.
8- تهیه و ارسال مقاله ای به عنوان همت مضاعف و کار مضاعف از منظر قرآن و روایات همایش دانشگاه آزاد زاهدان 1389