هیأت علمی

زارع نژاد

رشته تحصيلي:رياضي محض

آخرين مدرك تحصيلي:كار شناسي ارشد

دانشگاه محل اخذ مدرك:صنعتي شريف

نشاني محل كار:دانشكده علوم پايه-گروه رياضي

تلفن تماس:8035330-2419435(0541)

دانشکده اصلی: 

تدريس دروس آناليز رياضي 1 و2و3

هندسه ديفرانسيل -توابع مختلط-رياضي مهندسي

رياضي 1و2و3-معادلات ديفرانسيل

نظریه معادلات دیفرانسیل-ریاضی عمومی

مقالات

 1-The composition of random operators on a normed space

 

2- The adjoint of random operators on topological space 

 

 Induction and expression zero entropy dynamical systems on an algebraic structuree with infinite partition  -3 

1-كسب رتبه برتر در اولين المپياد دانشجويي كشوردر رشته رياضي سال 1375

2-موسس انجمن 79(N.G.O)وابسته به سازمان ملی جوانان ومسؤلیت دبیری آن

3-دارای بیش از 50 عنوان گواهینامه در دورههای کوتاه مدت تخصصی ،عمومی وفرهنگی

4-معاون گروه ریاضی

4-مدیر گروه کامپیوتر

5-مدیر گروه ریاضی

6-سر پرست دانشکده علوم پایه

-کتاب ریاضی عمومی (در حال تدوین)