هیأت علمی

سپهری راد

اطلاعات شخصی :
نام : حسین
نام خانوادگی :سپهری راد
نام پدر : ناصر
تاریخ تولد : 28/06/1351
وضعیت تاهل : متاهل
تعداد فرزند : 1

اطلاعات تماس :
آدرس فعلی :زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی معماری
تلفن تماس : 09155410158
آدرس ایمیل :sepehri77@yahoo.com & h.sepehrirad@iauzah.ac.ir

سوابق شغلی :
مهندسین مشاور معماری و شهرسازی آمود(تهران 1382 ـ 1378) مشارکت در پروژه های زیر به عنوان کارشناس:
بررسی مسایل توسعه شهری منطقه 9تهران
روانسازی ترافیک (محور مدرس ـ هفت تیر ـ کریمخان ـ شوش )
طرح توسعه و تجمیع دانشگاه تهران
طرح سامان دهی و سیاست گذاری باغ های قصرالدشت شیراز
طرح توسعه و عمران ناحیه جنوب فارس
آماده سازی اراضی جبل الدراک شیراز
طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر لامرد
طرح توسعه و عمران شهرستان لامرد
طرح توسعه و عمران شهر سوریان
طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر یاسوج
طرح هدایت کالبدی سکونت گاه های اطراف شهر یاسوج
طرح گردشگری توس

مرکز فنی و مهندسی همیاری زاهدان(1383 ـ 1382) مسئول واحد مطالعات
مرکز فنی و مهندسی همیاری زاهدان(1384 ـ 1383) معاون فنی و اجرایی
سازمان همیاری شهرداری های استان س و ب (1385 ـ 1384) مشاور

عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ( 1385 )
مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ( از سال 1388 تاکنون )

مهندسین مشاور بین المللی ره شهر ـ مسئول دفتر زاهدان و مدیر پروزپژه های زیر (زاهدان 1389 ـ 1388)
طرح ساماندهی میادین مشهد (راه آهن ـ شهدا ـ توحید ـ هشتصد ـ استقلال )
طرح مطالعاتی اثرات اجتماعی صنایع انرژی بردرمنطقه عسلویه

عضو کمیته دفاتر سازمان نظام مهندسی استان سیستان و بلوچستان ( 1390 تا کنون )

دانشکده اصلی: 

 

تحصیلات

وضعیت

تاریخ پایان

تاریخ شروع

شهر

کشور

دانشگاه

رشته

مقطع

رتبه ممتاز

1381

1377

تهران

ایران

شهید بهشتی

شهرسازی

کارشناسی ارشد

ـ

1375

1370

زاهدان

ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهندسی عمران

کارشناسی

 
 
 

سوابق تدریس

عنوان درس

مقطع و رشته

پایان

شروع

کشور

دانشکده

دانشگاه/ موسسه

 • اصول و مبانی معماری و شهر سازی
 • اصول مهندسی ترافیک
 • رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

کارشناسی عمران

1386

 

 

 

 

ادامه دارد

1383

ایران

فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 • تحلیل فضا های شهری
 • روش های طراحی و تولید صنعتی
 • روستا 1
 • روستا 2
 • کاربرد کامپیوتر در معماری
 • طراحی فنی ساختمان
 • هندسه مناطر و مرایا
 • عناصر و جرئیات ساختمانی 2
 • طرح معماری 5

کارشناسی معماری

 • هندسه مناطر و مرایا

کارشناسی مرمت بنا

ادامه دارد

1389

ایران

هنر و معماری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • تحلیل فضاهای شهری
 • آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالیدی
 • روستا1

کارشناسی معماری

ادامه دارد

1389

ایران

هنر و معماری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • تحلیل فضاهای شهری
 • روستا2

کارشناسی معماری

1390

1388

ایران

هنر و معماری

دانشگاه زابل

 

 

 

 

 

 

       
   

 

 

 

     

ـ

 

           
 
 
 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

       
 •  

 

 

 

 

 

     
 •  
 

 

 

 

 

 
 •  
   

 

 

 

 

دانشجوی ممتاز و برگزیده ورودی نهم گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ( در بین ورودی های نهم )

 

مقالات منتشره در کنفرانس ها

محل برگزاری

صفحه

سال

کنفرانس

دیگر نویسندگان

عنوان مقاله

زاهدان، ایران

on CD

1392

همایش ملی شهر های مرزی و امنیت ، چالش ها و رهیافت ها

محمد علی قصری ، عبدالباسط نهتانی فر

استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی استان رسیستان و بلوچستان و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی ،  اجتماعی و امنیتی شرق کشور

اصفهان، ایران

on CD

1390

اولین همایش اقلیم ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

محمد علی قصری ، حسن مرتضوی

دستیابی به الگوی بهینه سازی مسکن با بهره گیری از معماری سنتی سیستان ( با رویکرد توسعه پایدار )

چالوس، ایران

on CD

1390

همایش ملی سازه ، راه ، معماری

محمد علی قصری ، نیما قصری

طرح الگویی برای معماری معاصر با الهام از معماری سنتی ایران

زاهدان، ایران

پوستر

1390

اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار  در استات سیستان و بلوچستان

مرتضی قائمی شاد

بررسی توزیع مکان های گردشگری روستایی یر اساس مدل تجزیه  و تحلیل تصمیم گیری چند معیاری

زاهدان، ایران

پوستر

1390

اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار  در استات سیستان و بلوچستان

مرتضی قائمی شاد

نقش گردشگری الکترونیکی ETدر رابطه با گردشگری و توسعه پایدار