هیأت علمی

مسلم پور

 

مشخصات فردی

نام

محمدالیاس

نام خانوادگی

مسلم­ پور

محل کار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، گروه زمین-شناسی

آدرس ایمیل:

memoslempour@yahoo.com, me.moslempour@iauzah.ac.ir   

تلفن محل کار

05431135490

 
 

سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

درجه علمی

دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ فراغت از تحصیل

زمین­ شناسی

محض

کارشناسی

سیستان و بلوچستان

زاهدان

ایران

1383

زمین­ شناسی

پترولوژی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تبریز

تبریز

ایران

1385

زمین ­شناسی

پترولوژی

دکتری

 علوم و تحقیقات

تهران

ایران

1390

 
 

پایان نامه­ها

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

بررسی پترولوژی و پتروگرافیکی منطقه افیولیتی شرق روستای ازمن آباد، شرق شهرستان ایرانشهر (استان سیستان و بلوچستان)

کارشناسی ارشد

دکتر علی عامری

دکتر محسن مؤید، دکتر منصور مجتهدی

بررسی­های پترولوژی، ژئوشیمیایی و ساختاری کمپلکس افیولیتی فنوج، جنوب باختر ایران­شهر، استان سیستان و بلوچستان

دکتری

دکتر مرتضی خلعت­بری جعفری، دکتر مجید قادری

دکتر خسرو خسروتهرانی، Dr Tomoaki Morishita

 

دانشکده اصلی: 

 

سابقه ارائه خدمات آموزشی

موسسه محل تدریس

سمت

عنوان درس

از تاریخ

تا تاریخ

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

عضو هیئت علمی

بلورشناسی هندسی

1386

1392

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

عضو هیئت علمی

بلورشناسی نوری

1386

1392

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

عضو هیئت علمی

بلورشناسی

1386

1392

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

عضو هیئت علمی

کانی شناسی

1386

1392

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

عضو هیئت علمی

سنگ شناسی آذرین

1386

1392

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

عضو هیئت علمی

سنگ شناسی دگرگونی

1386

1392

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

عضو هیئت علمی

سنگ شناسی آذرین و دگرگونی

1386

1392

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

عضو هیئت علمی

زمین شناسی پیش دانشگاهی

1386

1392

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

عضو هیئت علمی

آتشفشان شناسی

1386

1392

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

عضو هیئت علمی

پترولوژی

1386

1392

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

عضو هیئت علمی

هیدروژئوشیمی

1386

1392

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

عضو هیئت علمی

زمین­شناسی صحرایی

1386

1392

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

عضو هیئت علمی

خاک شناسی

1386

1392

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

عضو هیئت علمی

زمین­شناسی محیط زیست

1386

1392

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

عضو هیئت علمی

ژئوشیمی زیست محیطی

1386

1392

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

عضو هیئت علمی

تکتونیک ایران

1386

1392

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

عضو هیئت علمی

بلور و کانی

1386

1392

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

عضو هیئت علمی

سامانه اطلاعات جغرافیایی

1386

1392

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

عضو هیئت علمی

تهیه نقشه­های زمین شناسی معدن

1386

1392

دانشگاه پیام نور زاهدان

مدرس مدعو

کانی شناسی

1391

1392

دانشگاه پیام نور زاهدان

مدرس مدعو

سنگ شناسی آذرین

1391

1392

دانشگاه پیام نور زاهدان

مدرس مدعو

سنگ شناسی دگرگونی

1391

1392

دانشگاه پیام نور زاهدان

مدرس مدعو

پترولوژی

1391

1392

 
 
 

دوره ها و کارگاه های آموزشی گذرانده شده

عنوان دوره

محل برگزاری

تعداد ساعت

تاریخ

*کارگاه آموزشی تعلیم و تربیت (1)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

40

1389

*کارگاه آموزشی تعلیم و تربیت (2)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

40

1389

*کارگاه آموزشی تعلیم و تربیت (3)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

40

1390

دوره آموزشی راهکارهای تربیت قرآنی (توانمند سازی اساتید)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

6

1390

*کارگاه آموزشی تربیت قرآنی و راهکارهای آن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

8

1390

اصول تعلیم و تربیت اسلامی (دانش افزایی اساتید)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

16

1390

کارگاه مهدویت شناسی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

12

1390

*کارگاه آشنایی با آیین نامه های پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

8

1391

*کارگاه قرائت و مفاهیم قرآن کریم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

18

1391

*آشنایی با اینترنت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

16

1391

*آموزش تخصصی MBA

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

56

1391

*آشنایی با کامپیوتر و مقدمات ویندوز XP

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

40

1391

*کارگاه آموزشی بحث مهدویت 1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

16

1391

*کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

18

1391

کارگاه جنگ نرم اقتصادی و ضرورت های شکل گیری اقتصاد مقاومتی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

4

1391

كارگاه سبك زندگي قرآني

نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه آزاد

16

1392

كارگاه معرفت شناسي اسلامي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

16

1392

كارگاه آشنايي مقدماتي با نرم افزار SPSS

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

24

1392

اصول تعلیم و تربیت اسلامی (طرح ضیافت)

نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه آزاد

20

1392

اندیشه های سیاسی اسلام (طرح ضیافت)

نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه آزاد

20

1392

 
 

 

 

طرح های تحقیقاتی

عنوان طرح

مجری

همکاران طرح

مشخصات همکاران

سال

سازمان حامی

سنگ شناسی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی زیردریایی منطقه مسکوتان، شهرستان ایرانشهر

محمدالیاس مسلم­ پور

مرتضی خلعت­بری جعفری

-

1390

معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

بررسی های پترولوژی، ژئوشیمیایی و ساختاری توالی پوسته­ای کمپلکس افیولیتی نصرت­آباد، شمال باختر زاهدان، استان سیستان و بلوچستان

محمدالیاس مسلم ­پور

مرتضی خلعت بری جعفری، حامد یاراحمدزهی

-

1391

معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

ارزیابی اثرات کارخانه سیمان خاش بر خاک نواحی اطراف با تکیه بر آلودگی فلزات سنگین

محمد الیاس مسلم ­پور

سارا شهدادی

-

1391

معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای آذرین جنوب قم، با نگرشی ویژه به کانه زایی طلا و مس در منطقه

 

رحیم دبیری

میترا غفاری، محمدالیاس مسلم­ پور

-

در حال انجام

معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مطالعه فرامینی فرهای کوچک نهشته هاي پرمین زیرین در جنوب بلوک لوت (برش سراب-بدوك)

حامد یاراحمدزهی

محمدالیاس مسلم­ پور

-

1391

معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

بررسی سنگ نگاری و ژئوشیمیایی کمپلکس گابرویی جوگز در شمال مسکوتان، استان سیستان و بلوچستان

محمدالیاس مسلم ­پور

سارا شهدادی، رحیم دبیری

-

1392

معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مطالعه بریوزوئرهای نهشته های  دونین شرق طبس(برش کال سردر)

حامد یاراحمدزهی

محمدالیاس مسلم­ پور، محمد نبی گرگیج

-

1392

معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

بررسي‌ پترولوژي و ژئوشيمي سنگ­هاي الترامافيك شمال باختر شهرستان زاهدان

محمدالیاس مسلم­ پور

سارا شهدادی- مرتضی خلعتبری  جعفری

-

در حال انجام

معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مطالعه فرامینی­فرهای نهشته های کربونیفر بالایی و پرمین زیرین در البرز مرکزی (برش گدوک)

حامد یاراحمدزهی

محمدالیاس مسلم ­پور

 

در حال انجام

معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 

 

مقالات ارائه شده در همایشهای داخلی

عنوان مقاله

نویسندگان

نوع ارائه

عنوان همایش

سال

محل برگزاری

بررسی افت سطح آب زیرزمینی در دشت سراوان و عوامل مؤثر بر آن و چگونگی کاهش شدت آن

محمدالیاس مسلم­ پور، محمد نخعی، رضا مقدم فردوئی

پوستر

هشتمین همایش انجمن زمین ­شناسی ایران

1382

دانشگاه صنعتی شاهرود

بررسی پتروگرافی و پترولوژی گابروهای کمپلکس افیولیتی شرق ایرانشهر (مکران)

محمدالیاس مسلم­ پور، علی عامری، منصور مجتهدی، محسن مؤید

پوستر

بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

1384

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

پترولوژی رودنژیت­های مجموعه افیولیتی شرق ایرانشهر (مکران)

محمدالیاس مسلم­ پور، علی عامری، سارا شهدادی

پوستر

بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

1385

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

بررسی پترولوژی و پتروژنز کمپلکس افیولیتی شرق ایرانشهر (مکران)

محمدالیاس مسلم ­پور، علی عامری، سارا شهدادی

پوستر

بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

1385

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

بررسی پراکنش سرب در محدوده کوه بی بی شهربانو (جنوب شرق تهران) با تکیه بر مسائل زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی

سارا شهدادی، فرج­الله فیاضی، عبدالمجید یعقوب­پور، فرح رحمانی، محمدالیاس مسلم ­پور، رسول نوبری

پوستر

چهارمین همایش زمین­ شناسی و محیط زیست

1387

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

بررسی­های پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگ­های ولکانیکی منطقه قله کفتران شرقی (شمال روستای ترود)

محمدالیاس مسلم­ پور، ابراهیم کاظم­پور، مهرعلی اقبالی

پوستر

دوازدهمین همایش انجمن زمین­ شناسی ایران

1387

دانشگاه شهید چمران اهواز

بررسی توالی خروجی افیولیت مسکوتان، جنوب باختری ایران­شهر

محمدالیاس مسلم ­پور، مرتضی خلعت­بری جعفری

پوستر

چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین

1389

دانشگاه ارومیه

تغییرات مینرالوژی پریدوتیت­های کمپلکس افیولیتی فنوج، مکران، جنوب خاوری ایران

محمدالیاس مسلم ­پور، مرتضی خلعت­بری جعفری

سخنرانی

بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین

1389

سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تغییرات ژئوشیمیایی توالی گوشته­ای کمپلکس افیولیتی فنوج-مسکوتان از پشته میان اقیانوسی تا سوپراسابداکشن، زون مکران، جنوب خاوری ایران

محمدالیاس مسلم­ پور، مرتضی خلعت­بری جعفری

پوستر

پنجمین همایش زمین­ شناسی و محیط زیست

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

بررسی زیست محیطی رسوبات جنوب شرق تهران به وسیله فلزات سنگین با استفاده از روشهای تعیین شاخص آلودگی

سارا شهدادی، محمدالیاس مسلم ­پور

پوستر

پنجمین همایش زمین­ شناسی و محیط زیست

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

واکاوی زیست محیطی فلزات سنگین در رسوبات اطراف کارخانه سیمان تهران

محمدالیاس مسلم ­پور، سارا شهدادی

پوستر

بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین

1389

سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور

فعل و انفعالات پریدوتیت-مذاب و متاسوماتیسم سیال در گوشته فوقانی، با استفاده از ژئوشیمی و پتروگرافی پریدوتیت­های کمپلکس افیولیتی فنوج-مسکوتان، مکران

محمدالیاس مسلم­ پور، مرتضی خلعت­بری جعفری، مجید قادری

سخنرانی

دومین همایش علوم زمین

1390

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

بررسی ژئوشیمیایی رسوبات ناحیه جنوب خاور تهران از دیدگاه آلودگی فلزات سنگین

محمدالیاس مسلم ­پور، سارا شهدادی

سخنرانی

اولین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران

1390

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

ارزیابی آلودگی فلزات سمی در اطراف کارخانه سیمان خاش، جنوب شرق ایران

محمدالیاس مسلم­ پور، سارا شهدادی، راضیه نعیمی

سخنرانی

اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

1391

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

بررسی میزان و نحوه پراکنش عناصر سرب (Pb)، روی (Zn) و کروم (Cr) در اسکله های شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار واقع در جنوب شرق ایران

ابوالقاسم اسدی، محمدالیاس مسلم­ پور، صدیق آفرین

سخنرانی

دهمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي

1391

سازمان بنادر و کشتیرانی

ارزیابی آلودگی فلزات سمی در اطراف کارخانه سیمان خاش، جنوب شرق ایران

محمدالیاس مسلم ­پور، سارا شهدادی، راضیه نعیمی

پوستر

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست

1391

پژوهشکده سوانح طبیعی

بررسی واگرایی خاک های منطقه محمدآباد سیستان

مهناز اربابی، جعفر رهنماراد، محمدالیاس مسلم ­پور

پوستر

هشتمین همایش ملی انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

1392

دانشگاه فردوسی مشهد

 
 
 
 

مقاله ارائه شده در کنفرانس خارجی

date

Conference title

city

Paper title

 

2009

EGU General Assembly 2009

Vienna (Austria)

Assessing Pb, Zn, Cd contamination in stream sediments of south east Tehran (Iran)

2013

GSA Annual Meeting

Denver (Canada)

Geochemical characteristics of major ophiolite massifs in Iran: tectonic implication

 
 
 

پایان­نامه­های کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره شده

نام دانشجو

عنوان پایان­نامه

دانشگاه

سمت

تاریخ دفاع

معصومه گلپایگانی

مطالعه کانی­های پلاسر رودخانه­ای سیاه جنگل (جنوب شرق زاهدان)

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد مشاور

26/6/90

صدیق آفرین

بررسی رسوب­ شناسی اسکله­های صیادی و تجاری بندر چابهار با تأکید بر نحوه پراکنش فلزات سنگین

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد راهنما

25/11/90

نیلوفر اکسیر

بررسی نقش عوامل ژئومورفولوژیکی و زمین­شناسی در میزان فرسایش و رسوبدهی حوضه آبخیز چشمه زیارت با استفاده از سامانه GIS

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد مشاور

7/12/90

مریم نارویی

مطالعه کانی­های پلاسر رودخانه لوچان، غرب زاهدان

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد مشاور

12/5/91

محمدصادق ریگی لادز

بررسی رسوبات پلاسر رودخانه­ای در منطقه خیرآباد (شمال غرب فنوج)

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد راهنما

12/5/91

علیرضا کاظمی کمک

رسوب­شناسی و مطالعه کانی­های سنگین رودخانه چانعلی، شمال غرب بزمان

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد راهنما

5/7/91

عبدالغفور بلوچ­زهی شه بخش

مطالعه رسوبات پلاسری منطقه مسکوتان (جنوب غرب سیستان و بلوچستان)

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد مشاور

در حال انجام

علیرضا شهرکی

نقش فرسایش بادی و تاثیر آن بر سازه های عمرانی و انسدادی مرزهای سیستان

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد مشاور

28/11/91

جمعه تمندانی

بررسی سنگ­های رسوبی منطقه طودی در جنوب خاوری آتشفشان تفتان با نگرشی ویژه بر منشاء نهشته ­های منگنز

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد مشاور

در حال انجام

محمدامین میرشهرکی

زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد تغذيه مصنوعي گوهركوه با تاكيد بر شناخت مجاري كارستي

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد مشاور

9/2/92

راضیه نعیمی

بررسی ژئو شیمیایی خاک­های اطراف کارخانه­ ی سیمان خاش با نگرشی ویژه بر مسائل زیست محیطی

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد راهنما

29/11/91

مهناز اربابی

بررسی میزان پایداری خاک های موجود بین چاه نیمه های سیستان برای احداث کانال انتقال آب

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد مشاور

18/6/92

بصیراحمد براهویی

بررسی زیست محیطی رسوبات مسيل­هاي فصلي عبدل آباد ايرانشهر، با تکیه بر آلودگی فلزات سنگین

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد راهنما

در حال انجام

فاطمه عذرا ملک­نیا

ارزیابی خطر زمین لرزه در شهرستان زابل و ارتباط آن با پتانسیل روانگرایی شهر زابل

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد مشاور

4/7/92

امین صالحی

ویژگی های ژئومکانیکی منشورهای بازالتی معدن لواریاب در شمال شهرستان زاهدان

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد مشاور

27/8/92

حامد فیروز جهانتیغ

رسوب­شناسی، مورفولوژی و مشناءیابی رسوبات بادی منطقه محمد شاه کرم (شرق سیستان، ایران)

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد مشاور

در حال انجام

محدثه عباس­زاده

مطالعه ژئوشیمیایی خاک­های سطحی شهر زاهدان، با نگرشی ویژه به آلودگی فلزات سنگین

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد راهنما

در حال انجام

نجمه عباسی

بررسی ژئوشیمیایی خاک­ها و رسوبات آبیاری شده با فاضلاب ( مطالعه موردی، شهرستان زابل)

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد راهنما

در حال انجام

آرزو صابر

توزیع ژئوشیمیایی فلزات سنگین در خاک های اطراف سایت دفن زباله شهر زاهدان

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد راهنما

در حال انجام

صفیه رخشانی

ژئوشيمي رسوبات آبراهه­ای منطقه افیولیتی حصاروئیه با نگرشي وي‍‍ژه بر آلودگی فلزات سنگین

آزاد اسلامی واحد زاهدان

استاد راهنما

در حال انجام

 
 
 
 

1- کسب رتبه 1 آزمون کتبی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، سال 1385

 

مقالات چاپ شده در نشریات فارسی

عنوان مقاله

نام نشریه

ناشر

شماره نشریه

تاریخ

بررسی پترولوژی و پتروژنز کمپلکس افیولیتی شرق ایرانشهر (شرق مکران)

علوم پایه (یافته­های نوین زمین­شناسی)

دانشگاه بوعلی سینا همدان

4

1386

مطالعه آلودگی رسوبات جنوب شرق تهران به عناصر سمی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه­های اصلی و تعیین شاخص آلودگی

محیط شناسی

دانشگاه تهران

60

زمستان 90

پترولوژی و ژئوشیمی پریدوتیت­های کمپلکس افیولیتی فنوج-مسکوتان، زون مکران، جنوب خاوری ایران

فصلنامه علوم زمین

سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور

77

بهار 92

زمین شناسی مهندسی و مجاری کارستی ساختگاه سد تغذیه مصنوعی گوهر کوه

زمین شناسی کاربردی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

-

در نوبت چاپ

 

 

 

مقالات چاپ شده درنشریات انگلیسی

date

country

Publisher title

Paper title

Accepted (in press)

India

Journal of the Geological Society of India

Petrology, geochemistry and tectonics of the extrusive sequence of Fannuj-Maskutan ophiolite, Southeastern Iran

Volume 4, number 2, October 2012

Iran

Iranian Journal of Earth siences (I.J.E.S)

Constraints on the petrogenesis of Nosrat-Abad ophiolite extrusives, SE Iran.