هیأت علمی

میری


 مشخصات فردی :                                                    

§        نام و نام خانوادگیغلامرضا میری

§        فرزنداکبر

§        متولد 3/4/1346 محل تولد : بیرجند

§        شماره شناسنامه:   28

§        کدملی:  0650671211  

§        دارای دکترای Ph.D   از دانشگاه فردوسی مشهد –فارغ التحصیل مهرماه 1388

§        آدرس الکترونیکی: E-mail:Gholam_Reza_Miri@yahoo.com

§        وبلاگ : http//: pishkesvattt.blogfa.com

§        تلفن همراه: 0967-143-0915

§        سمت :عضوهیئت علمی تمام وقت و استادیارپایه 20گروه جغرافیا- برنامه شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

§        عنوان پایان نامه فوق لیسانس: اثرات اقتصادی ، اجتماعی دریاچه هامون بر روند توسعه ناحیه ای به راهنمایی دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد1374.

§        عنوان پایان نامه دکتری: نقش مشارکت در توسعه روستایی-مطالعه موردی:بخش پشت آب سیستان-به راهنمایی دکتر جعفر جوان دانشگاه فردوسی مشهد1388.

 

 

 

 سوابق ایثارگری :

·        حضورداوطلبانه بیش از 6 ماه درجبهه های نبرد حق علیه باطل . شرکت درعملیات کربلای 5 و نائل آمدن به خیل افتخارآفرین جانبازی درمحل شلمچه.

·        عضوفعال بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان.

دانشکده اصلی: 

ü     معاونت دانشگاه درامورمدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان به مدت  2 سال 1376 –1375.

ü     معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان به مدت 2 سال  1379- 1377.

ü     معاونت اداری –مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان(مرحله 1) به مدت 2 سال 1381-1380

ü     ریاست دانشکده فنی –مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان به مدت 2سال 1383-1382.

ü     معاونت اداری –مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان(مرحله2) به مدت 1 سال 1389-1388

ü     ریاست شورای اداری –مالی منطقه 14 دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 3 سال 1392-1388.

ü     ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش به مدت 2 سال 1392-1390 .

ü     مدیرگروه جغرافیا- برنامه ریزی شهری( کارشناسی و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم) ازسال 1391 تاکنون.

ü     دبیرعلمی اولین کنگره ملی آمایش سرزمین درهزاره سومبا تاکیدبر جنوبشرق ایران طی نامه شماره 551-1- 14 مورخ 19/3/1392.

ü     معرفی به عنوان مدیر مسئول مجله جغرافیا و مطالعات کاربردی طی نامه 5205-3-11-14 مورخ 29/3/1392.

ü     استاد برتر آموزشیسال 1392 دردانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان با کسب لوح تقدیر از ریاست منطقه 14 و دبیر منطقه 14 دانشگاه آزاد اسلامی .

ü     عضو پیوسته انجمن جغرافیایی ایرانبا شماره عضویت 7142 از سال 1380 تاکنون.

ü     نویسنده کتاب آموزش پیشرفته GIS  Arcview  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در سال 1385. با همکاری مجید وحدانی اسدی.

ü     سرپرست دانشكده حقوق و علوم سياسي طي حكم شماره 22227-1-11-14 مورخ 19/11/93

 

 طرح های پژوهشی :

v    تحلیل فضایی –مکانی تغییرات کاربری اراضی حاشیه شهر زابل وتآثیرآن برمناطق روستایی اطراف. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان.1379.

v    دانشگاه آزاداسلامی وتاثیر آن برتوسعه فیزیکی شهر زاهدان.1386.

v    تحلیل خشکسالی با روش درون یابی شاخص Zنرمال بارندگی و معیار بدون بعد درسامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) دراستان سیستان و بلوچستان –1389.

v    بررسی سطح معشیت خانوار و تاثیر آن بر میزان مشارکت شهروندان در توسعه شهری مطالعه موردی مناطق سه گانه شهر زاهدان . دانشگاه آزادا اسلامی واحد زاهدان.1392.

v     ارزشیابی طرح تجمیع روستایی در بخش مرکزی زابل –دانشگاه آزاد اسلامی31/4/1392.

v     بررسی توسعه اقتصادی –اجتماعی شهرستان سراوان با تکیه برتوریسم –دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان-1392.

ه) سوابق مربوط به مشاوره/داوری/ عضویت علمی و پژوهشی دانشگاهی و علمی یرون دانشگاهی

Ø     عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان  طی نامه شماره 41639/1/11/14  مورخ 30/11/89

Ø     رئیس اجرایی کمیته پشتیبانی همایش ملی حکیم سنایی غزنوی به شماره23357-1-11-14 مورخ10/7/1389

Ø     مسئول کمیته مالی اداری همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار به شماره12143-1-11-14 مورخ13/4/1389

Ø      عضو شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی همایش ملی گردشگری و توسعه پایداربه شماره12139-1-11-14مورخ13/4/1389

Ø     عضو کمیته علمی همایش ملی "قشم و چشم انداز آینده"با شماره10033-89مورخ21/11/1389

Ø     استاد جلسات هدایت سیاسی جهت سخنرانی پیرامون مسائل سیاسی در راستای ارتقاء بینش و آگاه سازی سیاسی افسران و درجه داران  نیروی انتظامی به شماره19-37-3-09-101-5مورخ20-3-91

Ø     عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان به شماره

Ø     دارای گرید یا گواهینامه تشخیص صلاحیت علمی و رتبه بندی کارشناس حقیقی مشاور با کد522از استانداری خراسان رضوی در رشته مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

Ø     مدرس پروازی دانشگاه دولتی زابل در دروس جغرافیای شهری و روستایی طی نامه 1807-6-آ الف مورخ9/3/1389

Ø     مدرس دروس جغرافیای شهری و روستایی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد به مدت سه نیم سال.

Ø     عضو هیات انتظامی بدوی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان  به شماره9026-1-20-7مورخ23/3/1388

Ø     مشاور مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان در خصوص بررسی و کنترل مطالعات طرح های هادی روستایی طی نامه16359-22مورخ 22/10/1384

Ø     رابط و عضو شورای جامعه اسلامی مهندسان استان سیستان و بلوچستان با ابلاغ آقای مهندس با هنر به شماره 249-92 مورخ21/2/1392

Ø     سخنران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت ارتقاء مسائل سیاسی روز فرماندهان بسیج نواحی طی نامه 102/07/32/549/ن مورخ26/6/1391 دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه خاش.

Ø     عضو کمیته علمی همایش"قشم،تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی،چشم انداز آینده"به شماره 01/ه ق/ 91مورخ8/6/1391.

Ø     عضو کمیته فنی شورای بافت های تاریخی استان سیستان و بلوچستان طی نامه شماره 15/11/75/922 مورخ16/2/1392با امضای قائم مقام ریاست سازمان میراث فرهنگی کشور

 

 

سوابق مربوط به داوری های علمی

¯    داور مقالات و عضو کمیته علمی همایش ملی شهر های مرزی و امنیت چالش ها و رهیافت ها 30 و 31فروردین1391پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا با همکاری دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان به شماره1017/الف مورخ 29/9/1390

¯    داور مقالات اولین همایش ملی گردشگری اقتصاد و بازاریابی .بهمن ماه 1390 . دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل.

¯    عضو دائمی انجمن جغرافیایی هندوستان(   The Deccan Geographical Society, India(از سال 2009 تاکنون.

¯    داوری مقالات فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای –مرودشت

¯    داوری مقالات فصلنامه تخصصی گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار طی نامه شماره 115/1مورخ2/12/1388        

¯    داوری مقالات فصلنامه تخصصی گردشگری به زبان انگلیسی واحد گرمسار به  شماره 100108 مورخ 7/5/1389   

¯    داور مقالات در اولین همایش گردشگری و توسعه پایدار در استان سیستان و بلوچستان طی نامه شماره1260مورخ16/3/1390

¯    داوری مقالات و مشاور علمی فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی و گردشگری طی نامه شماره 2172مورخ 7/6/1389

 

 

مقالات درفصلنامه ها و ژورنالهای علمی _پژوهشی و کنفرانسهای ملی و بین المللی :

1-effect of drought on surface water reduction of gavkhouni wet land in iran in journal of basic and applied seintific research july  10 2013

2 - بر عملکرد مدیریت گردشگری روستاهای مرزی استان خراسان جنوبی جهت توسعه پایدار دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین 17تیر ماه 1392-همدانغلامرضا میری

3-studying the effective factors on popular participation in urban affairs :case study of khash city in radix international tournal of research in in social science aug2013

4-نقش اماکن مذهبی زرتشتی در توسعه گردشگری "به روش swot"مطالعه موردی استان یزد دردومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین -17تیرماه1392  غلامرضا میری

5-بررسی و شناسایی تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی شرق ایران (خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان )در همایش ملی خراسان جنوبی نظم و امنیت -4و5اردیبهشت1392-بیرجند  غلامرضا میری

6-بررسی نقش آمایش سرزمین در توسعه روستایی ایران (سخنرانی)در همایش ملی فضای جغرافیایی(رویکرد آمایشی،مدیریت محیط)دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر-30آبان1389  غلامرضا میری

7-مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی (مشارکت ،اعتماد،شبکه)در رضایت از کیفیت زندگی در مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای بخش پشت آب سیستان)فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی –گرمسار 31/4/1389 غلامرضا میری

8-نقش مدیریت بر توانمندی های محیطی و اثرات آن بر توسعه روستایی استان سیستان و بلوچستان چاپ در کتاب خلاصه مجموعه مقالات همایش توسعه پایدار ،اشتغال و مدیریت آن در مناطق غیر بر خوردار 16و17اسفند82-زاهدان  غلامرضا میری

9-اثرات اقتصادی-اجتماعی دریاچه هامون بر روند توسعه ناحیه ای چاپ در کتاب خلاصه مجموعه مقالات همایش توسعه پایدار ، اشتغال و مدیریت آن در مناطق غیر برخوردار 16و17اسفند82-زاهدان با همکاری مهندس حمیدرضا گنجعلی   غلامرضا میری

10-بررسی توانمندی های جغرافیا در توسعه روستایی استان سیستان و بلوچستان در همایش توانمندی های جغرافیا در برنامه ریزی های توسعه 12و13دی ماه1380-مشهد با همکاری محمد علی منصوری  غلامرضا میری

11- “the role of social capital in rural development”  in Asian Journal of development matters.june2011,volume:5,ISSUE:2

12-مقاله:نقش  جایگاه جغرافیدانان اسلامی در مواجهه با جریان جهانی شدن در کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام و نقش در توسعه علوم. فرهنگ و تمدن اسلامی 20لغایت22آذر ماه 1385دانشگاه اصفهان با همکاری اصغر کدیور  غلامرضا میری

13-مقاله:اثرات خشکسالی دریاچه هامون بر اقتصاد کشاورزی سیستان. در فصلنامه خشکی و خشکسالی کشاورزی وابسته به معاونت زراعت ،وزارت جهاد کشاورزی کمیته ملی مدیریت خشکی و خشکسالی کشاورز با همکاری حمید رضا گنجعلی –شماره 3 سال سال ششم 1389صفحه218تا 234  غلامرضا میری

14-مقاله بررسی مسایل زیست محیطی دریاچه هامون در مجله پژوهش های جغرافیایی –علمی-پژوهشی-شماره مسلسل 56یال سو و هشتم تابستان1385-به همکاری دکتر سعدالله ولایتی  غلامرضا میری

15-مقاله نقش استراتژیک خرما و مولفه های کلیدی آن در توسعه پایدار کشاورزی با رویکردی بر توسعه پایدار کویر (پژوهش موردی شهرستان بم _در همایش ملی توسعه پایدار در کویر.دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم-20و21اردیبهشت1391به همراه لیلا جلال آبادی و فهیمه موسوی  غلامرضا میری

16-مقاله تاریخچه فرهنگی ایران با نگرسی بر گردشگری پل ارتباط ملتها پاسارگاد و تخت جمشید نگین پر فروغ-در همایش ملی فضای جرافیایی رویکرد آمایشی مدیریت محیط در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر-1389  غلامرضا میری

17-مقاله بررسی نقش آمایش سرزمین در توسعه روستایی ایران در همایش ملی فضای جغرافیایی رویکرد آمایشی مدیریت محیط در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 1389   غلامرضا میری

18-مقاله نقش توریسم در توسعه پایدار نواحی روستایی ایران. در اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار 4 تا 6 خرداد1390-دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان  غلامرضا میری

19-مقاله واکاوی توریسم مدرن و پارامترهای آن با تکیه بر شکوفایی اقتصادی و توسعه پایدار کشور. در اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار 4تا6خرداد 1390-دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان  غلامرضا میری

20-مقاله چالش ها و فرصت های اساسی صنعت توریسم ایران. در اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار 4تا6خرداد90-دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان  غلامرضا میری

21-مقاله جاذبه های اکو توریسمی سواحل ایران و نقش آنها در توسعه اقتصادی کشور در اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار در استان سیستان و بلوچستان 4لغایت6خرداد 1390دانشگاه آزاد اسلاامی واحد زاهدان  غلامرضا میری

22-فراگیری توریسم روستایی و نقش آن در فرایند توسعه پایدار کشور در اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار در استان سیستان و بلوچستان 4لغایت6خرداد1390دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان  غلامرضا میری

23-مقاله رابطه سرمایه اجتماعی با شاخص های توسعه روستایی (نمونه مورد مطالعه :بخش ایرندگان شهرستان خاش)در اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 23 و 24 آذر1390دانشگاه فردوسی مشهد با ناهید اسماعیل زایی و یونس شهنوازی  غلامرضا میری

24-مقاله جهانی شدن ،توریسم و توسعه اقتصادی در ایران در همایش منطقه ای جهاد اقتصادی رهیافت ها و راهبرد ها 10/10/1390واحد علوم تحقیقات سیستان و بلوچستان زاهدان با یونس شهنوازی-ناهید اسماعیل زایی-عباسعلی حق پرست  غلامرضا میری

25-مقاله اعتماد اجتماعی و تاثیر آن بر مشارکت مردم در نواحی روستایی (نمونه مورد مطالعه دهستان قائم آباد سیستان در اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی 23و24آذر1390دانشگاه فردوسی مشهد  غلامرضا میری

26-مقاله تحلیل فضایی- مکانی تغییرات کاربری اراضی حاشیه شمالی شهر زابل و تاثیر آن بر مناطق روستایی در نخستین همایش ملی گردشگری اقتصاد و بازاریابی. بهمن ماه 1390 . دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل  غلامرضا میری

27-مقاله گردشگری روستایی راهکاری سازنده برای توسعه سیستان در نخستین همایش ملی گردشگری اقتصاد و بازاریابی بهمن ماه 1390 . دانشگاه آزاد اسلامی زابل  غلامرضا میری

28-مقاله امنیت شهری و توسعه شهرهای مرزی (نمونه:شهر سراوان)در همایش ملی شهر های مرزی امنیت چالش ها و رهیافت ها-30و31فروردین 1391زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان  غلامرضا میری

29-نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی(مطالعه موردی منطقه پشت آب سیستان)در مجله علمی-پژوهشی جغرافیا و توسعه ناحیه ای –دانشگاه فردوسی مشهد6/2/1388  غلامرضا میری

30-مقاله تکنولوژی و توسعه پایدار در آمان شهر گاهنامه علمی-فرهنگی جغرافیایی دانشگاه فردوسی مشهد سال سوم آذر ماه 1383شماره ششم  غلامرضا میری

31-مقاله نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی و امنیت در مناطق مرزی (بازارچه مرزی میلک زابل)در همایش ملی شهر های مرزی و امنیت ،چالش ها و رهیافت ها با همکاری ناهید اسماعیل زایی –عباسعلی حق پرست و یونس شهنوازی  غلامرضا میری

32-مقاله جاذیه های گردشگری استان سیستان و بلوچستان در همایش چالش های گردشگری استان سیستان و بلوچستان سازمان میراث فرهنگی و دانشگاه آزاد اسلامی دیماه 1385زاهدان  غلامرضا میری

33-مقاله گردشگری فلسفه و تبار شناسی در همایش چالش های گردشگری استان سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی دیماه 1385زاهدان  غلامرضا میری

34-مقاله چشم انداز صنعت در حاشیه دریاچه هامون . در اولین همایش شناخت و بررسی استعدادهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان. 2 و 3 دیماه 1376. زاهدان .   غلامرضا میری

35-مقاله تاثیر سرمایه اجتماعی در احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی:شهر نهبندان خراسان جنوبی)بیرجند اردیبهشت1392 با همکاری یونس شهنوازی ناهید اسماعیل زایی و عباسعلی حق پرست   غلامرضا میری

36-مقاله پارادایم گردشگری شهری،توسعه پایدار و بر آیند آن در جهانی شدن با همکاری مرضیه دارایی چاپ در مجموعه خلاصه مقالات در اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار مرودشت 6و7مهر ماه90  غلامرضا میری

37-  urban tourism paradigm,sustainable development and its resultant in the globalization in proceeding of the first international conference on tourism management &sustainable development 28-29september2011iran.marvdasht

38-مقاله نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی و امنیت در مناطق مرزی(بازارچه مرزی میلک زابل در همایش ملی شهر های مرزی ،امنیت ،چالش ها و رهیافت ها 30و31فروردین1391دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان.  غلامرضا میری

39- نقش وجایگاه قشم از منظرتوسعه پایداردرهمایش ملی قشم، چشم انداز آینده . 25 و 26 اردیبهشت ماه 1390  منطقه آزاد قشم . با همکاری مرضیه دارایی.  غلامرضا میری

40-کاروانسراها مامن مسافرین وتجاردرجاده ابریشم ومکان توریستی برای مسافرین امروزی، درهمایش ملی راه ابریشم، 4 و 5 آبانماه 1390 ، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، با همکاری معصومه حافظ رضازاده، مرضیه دارایی و ابوالفضل دارایی.  غلامرضا میری

41- اثرخشکسالی تالاب هامون برجمعیت تختک نشینها، دردومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی وتوسعه پایدار- تالابهای کویری ایران. 23 و 24 شهریورماه 1390 ، دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک، با همکاری مرضیه دارایی و پروین خیاطی.  غلامرضا میری

42-ارزیابی وضعیت گردشگری وتحلیلی برموانع وراهکارهای گردشگری پایدار روستاهای سیستان، دراولین همایش ملی گردشگری، جغرافیاومحیط زیست پایدار، 30 آبان 1392 ، همدان ، با همکاری مرضیه معین افشارودیگران  غلامرضا میری

43-نقش گردشگری شهرسوخته بررشد اقتصادی سیستان، دراولین همایش ملی گردشگری، جغرافیاومحیط زیست پایدار، 30 آبان 1392 ، همدان ، با همکاری مرضیه معین افشارودیگران.  غلامرضا میری

44- تحلیلی برعملکرد مدیریت گردشگری روستاهای مرزی استان خراسان جنوبی جهت توسعه پایدار، دردومین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین، 13تیرماه 1392،همدان، باهمکاری مرتضی اسماعیل نژاد، فتانه شهرکی ودیگران  غلامرضا میری

45-نقش اماکن مذهبی زرتشتی درتوسعه گردشگری به روشSWOT(مطالعه موردی استان یزد) دردومین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین، 13تیرماه 1392، همدان، باهمکاری فتانه شهرکی ودیگران.  غلامرضا میری

46- نقش بازارچه های مرزی در گسترش فضایی حوزه های مرزی (نمونه موردی: بازارچه مرزی میلک) در نخستین همایش ملی گردشگری اقتصاد و بازاریابی بهمن ماه 1390 . دانشگاه آزاد اسلامی زابل.با همکاری محمود میری  غلامرضا میری

47-Categorization on the basis of Climatological Components in Sistan& Balouchestan Province (Comparison between north and south of province) in Life Science Journal 2013;10(6s)  http://www.lifesciencesite.com  ISSN 1097-8135

48- study on meteorological drought phenomenon by using normal percent index in sistan& balouchestan province in geographical Information System in  in Life Science Journal 2013;9(3)  http://www.lifesciencesite.com  ISSN 1097-8135

48-  Effect  of Drought on Surface Water R eduction of Gavkhouni wetland in iran in journal of Basic and Applied Scientific Research. www.textroad.com

49-application of climate in architecture with compatible of benefit economic in save of energy in Esfahan(iran) in advances in environmental biology,6(2):785-789,2012 ISSN 1995-0756

50-use of GIS and statical analysis to investigate the Relationship between atmospheric pollution and inversion(a case study:Tehran sity) life science journal 2012;9(3) www.lifesciencesite.com    ISSN 1097-8135

51-مدیریت شهر کوچک بنجار در خدمات دهیictبه روستاهای پیرامون با استفاده از روشahpدر سامانه اطلاعات جغرافیایی(gis)با همکاری مرضیه معین افشار و دکتر مریم کریمیان بستانی  غلامرضا میری

52-نقش گردشگری شهر سوخته بر رشد اقتصادی سیستان در همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار 30آبان1392با همکاری مرضیه معین افشار آمنه خدری و حامد شهرکی مقدم  غلامرضا میری

53-ارزیابی وضعیت گردشگری و تحلیلی بر موانع و راهکار های گردشگری پایدار روستاهای سیستان در همایش گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار تاریخ 30 آبان 1392 با همکاری مرضیه معین افشار فرشته آذرسا آمنه خدری و حامد شهرکی مقدم  غلامرضا میری

54-“Assessment and analysis of small-town Bonjar roke in providing services to surrounding villages”  in American Journal of sustainable Cities and Society . Issue2,vol.1 Jan- dee 2013 . ISSN2319- 7277. www.rspublication. Com/ajsas.html.

55-“Studying Tourism Potentials and Effects in Koh Hhajeh “in International Journal of Science  and Engineering Investigations . vol.2, issue 23 , December 2013. ISSSN: 2251-8843.

 

مقاله تحت عنوان ارزيابي رضايتمندي شهروندان از كيفيت زندگي و محيط شهري (مطالعه موردي :بافت قديم و جديد شهر خاش )  غلامرضا میری

همايش ملي بافت هاي فرسوده و تاريخي شهري كاشان /ارديبهشت 94  به شماره 94/2441  در تاريخ :09/02/1394  غلامرضا میری

نويسندگان : شعيب كهرازه ومرتضي اسماعيل نژاد                                                                           

مقاله تحت عنوان :مكان يابي سايت هاي اسكان موقت پس از وقوع حوادث طبيعي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي  آي اچ پي وجي آي اس  ( مطالعه موردي :منطقه دو شهرداري زاهدان )  غلامرضا میری

مجله فضاي جغرافيايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر كد مقاله :1-1895-10-اي

نويسندگان :خانم دكتر معصومه حافظ رضازاده  غلامرضا میری   در تاريخ :04/06/1394                                                                                                                                                                                                                                        

مقالات انگليسي

Evaluation and analysis of the role of citizen participation in urban development ( case study : the city of nikshahar)

American journal of engineering research (ajer)

e-lssn:2320-0847  p-lssn:2320-0936

volume-4, lssue-4, pp-74-78

www.ajer.org

javad raisi , mahsume hafez rezazade ,gholamreza miri

 

lmpact of the grantad facilities on jobs in urban tourism development (case study : melli banking facilities in zahedan)

American journal of engineering research (ajer)

e-lssn:2320-0847   p-lssn:2320-0936

volum-3, lssue-7, pp-167-173

www.ajer.org

sadegh shahmoradzadeh fahraji , mariam karimian bostani ,gholamreza miri

 

ASSESSMENT and analysis of indices of urban sustainable development in small cities (case study of soran)

American journal of engineering research (ajer)

e-lssn:2320-0847   p-lssn:2320-0936

volume-4,lssue-6, pp-01-07

www.ajer.org

bahram irandegani , maryam karimian bostani  ,gholamreza miri

 

 

ANAIYSIS of factors affecting the security of citizens in urban deveioment (the case study of the city of saravan)

Inteanational joumai of advanced scientific and technicai rescarch                        issue5 voium3,may-june2015

Available online on http:www.rspublication.com/ijst/index.html               ... lssn2249-9954

Sodabeh hashemzehi  , mahsume hafaz rezazade ,gholamreza miri

 

-“Impact of the granted facilities on jobs in urban tourism development ( CASE STUDY : mlli banking facilities”

American journal of engineering  research (ajer)

e-lssn : 2320-0847     p-lssn :2320-0936

volume-3 , lssue-7 , pp-167-173

www.ajer.org

sadegh shahmoradzadeh fahraji , mariam karimian bostani ,gholamreza miri

 

Woman empowerment through tourism

Cace study ; zahedan city

-"International journal of scientific engineering and applied (ljseas)- volum- 1 , lssue -7,october 2015 –lssn: 2395-3470

www.ijseas.com

sedigheh tamandani , maryam karimiyan bostani  ,gholamreza miri

 

 

analysis of factors affecting the security of citizens in urban development (The case study of the city of saravan)

-"International journal of advanced scientific and technical research         issue5 volume3,may-june2015

Available online on  http://www.rspublication.com /ijst/index.html                lssn2249-9954

Sodbeh hashemzehi ,   mahsume hafez razazade  ,gholamreza miri

 

 

The role of tourism in rural development (case study : rural tamin)

-"International journal of scientific engineering and applied (ljseas)- volum- 1 , lssue -7,october 2015 –lssn: 2395-3470

www.ijseas.com

hossein taghi moslah , mahdi khosravi bonjar  ,gholamreza miri

ASSESSMENT and analysis of indices of urban sustainable development in small cities (case study of soran)

American journal of engineering research (ajer)

e-lssn:2320-0847   p-lssn:2320-0936

volume-4,lssue-6, pp-01-07

www.ajer.org

bahram irandegani ., maryam karimian bostani  ,gholamreza miri

 

 

The role of coral reefs to develop ecotourism m using swot (case study of new marine coral site of chabahar bay)

-"International journal of current research and academic review

Lssn:2347-3215  volume3 number1 (January-2015) pp,x-xx

www.ijcrar.com

mohammad raza alimoradi ., mahmoud razaanvari ,gholamreza miri

 

 

 

 

Effects of the air transportation in dustry on tourism growth : mashhad as case study

International research journal of applied and basic sciences

Issn:2251-838x            www.irjabs.com

Hengameh  mir hosseini ,   maryam karimian bstani ,gholamreza miri

 

Ranking of touist destinations for tourism development (case study: sistan region)

Indian joumal of natural sciences                         hnternational bimonthly          www.tnsroindia. Org

Vol.5  / issue 30  /june2015                                           issn:0976-0997

Sheida arbab pour ,   maryam karimianbostani   ,gholamreza miri

 

Ranking of touist destinations for tourism development (case study: sistan region)

Indian joumal of natural sciences                         hnternational bimonthly          www.tnsroindia. Org

Vol.5  / issue 30  /june2015                                           issn:0976-0997

Sheida arbab pour ,   maryam karimianbostani  ,gholamreza miri

 

 

How the adults spend their leisuretime in zabol

Magnt research report (issn1444-8939)

International blind peer reviewed journal

Mohamad poudineh pir ,  maryam karimian bostani ,gholamreza miri

 

The role of coral reefs to develop ecotourism m using swot (case study if new marine coral of chabahar bay )

-"International journal of current research and academic review

Lssn:2347-3215  volume3 number1 (January-2015) pp,x-xx

www.ijcrar.com

mohammad raza alimoradi ., mahmoud razaanvari ,gholamreza miri

 

satisfaction with quality of life and its impact on the levei of citizen participation  in urban management (case study of zahedan and birjand )

journal of Novel applied sciences

issn:2322-5149          www.jnasci.org

mohammad esmaeil maleki moghadam ,masoumeh hafez rezazadeh  ,gholamreza miri

 

impact of the granted facilities on jobs in urban tourism development (case study :melli banking facilities in zahedan )

sadegh shahmoradzadeh fahraji  ,   mariam karimian bostani ,gholamreza miri

 

analysis the rate of satisfaction of quality of life and its role in development of urban areas

-"International journal of physical and human geography

European-american journals

Email:info.ea-journals.org

Website:www.eajournals.org

Ziaalhagh hashmzehi  , mahsume hafez rezazade ,gholamreza miri

 

Study the functionality of zabols zones fir civic services organization by ahp (analytic hierarchy process)

Journal of middle east applied science and technology

Peer-review journal    issn (online):2305-0225

Paper id :jmeast-p00319062014

Date:06/15/2014

www.imeast.webs.com

arezu bazand , masoomeh hafez rezazadeh ,gholamreza miri

evaluation and analysis of citizens satisfaction with the quality of life and its impact on urban development (case study : the city of khash)

-"International journal of management science and business research

Shoaib kahrazeh , morteza esmael nezhad  ,gholamreza miri

-         مقاله براورد ظرفيت تحمل گردشگري كوه خواجه سيستان جهت توسعه پايدار توريسم در اولين كنگره امايش سرزمين در هزاره سوم با تاكيد بر جنوب شرق ايران.باحسين جانپرور-حسين عسكري-محمودرضا انوري غلامرضا ميري   26و27 اذرماه1393 دانشگاه ازاد اسلامي زاهدان

-         مقاله مكان يابي سايتهاي اسكان موقت پس از وقوع حوادث طبيعي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي(AHP)در محيط(GIS)مطالعه موردي در شهرداري زاهدان همايش بين المللي جغرافيا و توسعه پايدار-شماره92144 مورخ22/2/94با محسن اذركيش-معصومه حافظ رضازاده غلامرضا ميري   

-         مقاله بررسي نقش عوامل موثر بر مشاركت شهروندان در مديريت شهروندان در مديريت شهري مطالعه موردي منطقه3شهري زاهدان در اولين كنگره ملي امايش سرزمين در هزاره سوم1393 زاهدان با سودابه هاشم زهي غلامرضا ميري   

-         مقاله "بررسي زمين شناسي بلوچستان". به صورت ارائه ودرج درمجموعه مقالات درهمايش ملي زمين شناسي واكتشاف منابع  سازمان زمين شناسي واكتشافات معدني كشور20/12/1393باشماره احرازاصالت             GEO9306640493درسايت WWW.CNF.IRغلامرضا ميري   

-         مقاله " تحليل وبرنامه ريزي نقش سرمايه اجتماعي درايجادشهرسالم(مطالعه موردي شهرزاهدان)" اولين كنگره ملي آمايش سرزمين درهزاره سوم 26 و 27 آذرماه 1393 دانشگاه آزاداسلامي زاهدان به شماره160/100مورخ 27/9/1393همراه با محمدبندهي. غلامرضا ميري   

-         مقاله " توسعه آمايشي واثرات زيست محيطي برتوسعه روستاي تمين " اولين كنگره ملي آمايش  سرزمين درهزاره سوم 26 و 27 آذرماه 1393 دانشگاه آزاداسلامي زاهدان به شماره11/161/100مورخ27/9/13933با پروين نارويي ، سونيا خمروجهانبخش نارويي. غلامرضا ميري   

-         مقاله "موانع ومشكلات درجذب گردشگربا توجه به وفورجاذبه هاي تاريخي وطبيعي دراستان سيستان وبلوچستان" اولين كنگره ملي آمايش  سرزمين درهزاره سوم 26 و 27 آذرماه 1393 دانشگاه آزاداسلامي زاهدان به شماره160/100مورخ 27/9/1393 غلامرضا ميري   

-      Performance analysis of small towns in development of peripheral areas        engineering research journal   ISSN:1110-1180        somayeh izadnia , mahmoud reza anvari ,gholamreza miri

 

 

 تقدیرنامه ها

2      تقدیر نامه ریاست محترم منطقه 14 ودبیر محترم منطقه 14 دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص انتخاب به عنوان استاد برتر آموزشی سال 1392 دردانشگاه

2      تقدیر نامه انجمن علمی گروه جغرافیای دانشگاه دولتی زابل . به دلیل همکاری گسترده با آن انجمن به شماره 247/ش/ د  مورخ 12/2/89

2      تقدیر نامه ریاست محترم منطقه 14 ودبیر محترم منطقه 14 دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از موسسین مدارس سما دراستان سیستان و بلو چستان.

2       تقدیرنامه توسط فرماندهی سپاه پاسداران انقلا اسلامی خاش . درخصوص تقویت افکاربسیجی در دانشگاه به شماره 1130 مورخ 10/3/91 .

2      تقدیرنامه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی وریس دفتر فرهنگ اسلامی واحد زاهدان درخصوص برگزاری و شرکت فعال در نمازهای جماعت مورخ 20/7/1389

2      تقدیرنامه ریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان . به دلیل تلاش درموفقیت چشمگیر دانش آموختگان رشته جغرافیا- برنامه ریزی شهری در آزمون کاشناسی ارشد. سال 1385.

2      تقدیر نامه دفتر فرهنگ اسلامی واحد خاش. درخصوص برگزاری و شرکت فعال درنمازهای جماعت مورخ 15/12  /1391

2      تقدیرنامه معاونت آموزشی وریس دفتر فرهنگ اسلامی واحد خاش درخصوص برگزاری و شرکت فعال در نمازهای جماعت مورخ 15/12/1391 .

2      تقدیرنامه معاونت وزارت صنایع درخصوص تقدیر از عضویت در کمیته اجرایی اولین همایش شناخت و بررسی استعدادهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان. 2 و 3 دیماه 1376.

2      تقدیر نامه دکتر حسن کامران ریاست انجمن جغرافیدانان ایران.

2      تقدیرنامه فرمانداری انتظامی شهرستان خاش به مناسبت همکاری با آن نیرو دراجرای طرح های انتظامی

2      تقدیرنامه فرماندهی سپاه سلمان سردار جاهد به دلیل همکاری با سپاه

2      تقدیر نامه مدیر کل امور ایثارگران استان سیستان وبلوچستان بدلیل همکاری 3092/830/90مورخه 26/5/89

2      لوح تقدیر دکتر فرهاد دانشجو رییس دانشگاه آزاد اسلامی جهت تشکر از زحمات در دوران مسئولیت واحد خاش 69672/82  مورخ  8/3/92

2      تقدیرنامه ریاست واحدعلوم و تحقیقات استان سیستان و بلوچستان و رئیس همایش منطقه ای جهاد اقتصادی درخصوص حمایت ها وتلاش ها دربر گزاری این همایش.

2      تقدیر نامه و حکم قهرمانی مسابقات فوتبال منطقه14دانشگاه آزاد اسلامی و کسب مدال طلا به شماره 14-11-11-4604  مورخ   29/9/1390

2      تقدیر نامه رئیس و دبیر علمی همایش ملی شهر های مرزی ،امنیت ،چالشها و رهیافت ها 30و31فروردین1391زاهدان به خاطر داوری علمی همایش

2      تقدیر نامه فرمانداری انتظامی شهرستان خاش به مناسبت همکاری با آن نیرو در اجرای طرح های انتظامی

2      تقدیر نامه فرماندهی سپاه سلمان سردار جاهد به دلیل همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سیستان وبلوچستان.

2      تقدیر نامه مدیر امور ایثار گران استان سیستان و بلوچستان به دلیل همکاری با شماره 3092-830-90 مورخ26/5/1389

2      تقدیرنامه دکترفرهاددانشجوریاست دانشگاه آزاد اسلامی کشور .جهت تشکر از زحمات در دوران ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش به شماره69672/82   مورخ8/3/92

2      -لوح تقديرفرماندهي مرزباني استان سيستان وبلوچستان. سردارحبيبي به دليل برگزاري سخنراني علمي درجمع فرماندهان وافسران آن نيرو. طي حكم 165/07/5/2421/47 مورخ 13/7/94

2      -عضو شوراي پژوهشي مرزباني استان سيستان و بلوچستان طي حكم165/07/5/2421/47 مورخ20/12/93

2      -لوح تقدير رياست دانشگاه ازاد اسلامي زاهدان و مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران به پاس روزهاي حضور در جبهه و نائل شدن به مقام جانبازي

2      -لوح تقدير نماينده تام الاختيار رياست عالي دانشگاه اقاي دكتر علي اصغر رستمي ابو سعيدي در برگزاري موفق و درخور تحسين اولين كنگره ملي امايش سرزمين در هزاره سوم طي حكم163/100 مورخ27/9/93

2      -عضو علمي شوراي پژوهشي دفتر تحقيقات كاربردي مرزباني استان سيستان و بلوچستان طي حكم127/07/5/2421/47مورخ1/2/94

کتاب آموزش پیشرفته GIS  Arcview  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در سال 1385. با همکاری مجید وحدانی اسدی.