هیأت علمی

هنرمند

نام و نام خانوادگي : مريم هنرمند

ایمیل:  m.honarmand@iauzah.ac.ir  ،  ، ma_honarmand@yahoo.com

 

تحصيلات:

ديپلم رياضي سال 1372

فارع التحصيل ارديبهشت 1377، مقطع كارشناسي مهندسي كامپيوتر – نرم افزار از دانشگاه فردوسي مشهد

 فارع التحصيل مقطع کارشناسی ارشد، رشته كامپيوتر – نرم افزار از دانشگاه گلامورگان انگلستان - ژوئن 2005

 دارنده گواهينامه بين المللي كامپيوتر (ECDL – European Computer Driving License)- كارديف انگلستان آوريل 2004

دانشکده اصلی: 

عضو هیئت علمی تمام وقت گروه کامپیوتر، از سال 1384 تاکنون

مدیر گروه کامپیوتر، از سال 1391 تاکنون

عضو هیئت تحریره و داوری مجله International Journal of Engineering and Technology 

مقالات چاپ شده:

1.      محمود پرموزه، عبدالناصر درکلاله، مریم هنرمند، "کنترل همزمانی در زبانهای موازی مبتنی بر جریان با مکانیزم RSTM"، کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر ، اسفند 91، دانشگاه آزاد سروستان

2.      محمود پرموزه، عبدالناصر درکلاله، مریم هنرمند، "کنترل همزمانی داده های اشتراکی در پردازش موازی توسط مکانیزم STM"، کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند 91، دانشگاه آزاد سروستان

3.      محمود پرموزه، عبدالناصر درکلاله، مریم هنرمند، "بررسی مدل اجرایی زبانهای مدل PGASبرای پردازش موازی"، کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند 91، دانشگاه آزاد سروستان

4.      محمود پرموزه، عبدالناصر درکلاله، مریم هنرمند، فرشته سپهری ، "ارائه طرحی برای بکارگیری روشK-Anonymity روی داده های توزیع شده برای حفظ حریم خصوصی"، کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق - دانشگاه آزاد خوراسگاه اصفهان

5.      محمود پرموزه، مریم هنرمند، عبدالناصر درکلاله، "رهیافتی کاربردی برای امنیت تجارت الکترونیکیکنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق - دانشگاه آزاد خوراسگاه اصفهان

6.      محمود پرموزه، مریم هنرمند، "برنامه نویسی موازی به سبک استریمی "، کنفرانس ملی کامپیوتر- دانشگاه آزاد رودسر و املش

7.      عبدالناصر درکلاله، مریم هنرمند، فرشته سپهری، محمود پرموزه، "حفظ حریم خصوصی افراد در داده کاوی متمرکز و توزیعی در فرایند تولید دانش" ، پنجمین کنفرانس مدیریت دانش، اسفند 91، تهران

8.      M. Honarmand,Alireza Hajihooseini, Mahmoud Parmoze, “Learning and Teaching driving via computer by using multimedia tools (Computer Based Learning), A case study from Islamic Azad University”, NCM2012: 2012 8th International Conference on Networked Computing and Advanced Information Management, April, 2012, Korea, (Indexed by Scopus)

9.      امین شهرکی مقدم، مریم هنرمند ، " رویکرد نوین در ارزیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس نظریه فازی" ، نحستین همایش ملی آموزش در ایران 1404، آبان 1390، تهران

10.  M. Honarmand, “TeachingsciencetoinfantstudentsviaComputer (ComputerBasedLearning)”,  The 2nd International Conference on Data Storage and Data Engineering, May, 2011, China, (Indexed by Scopus)

11.علیرضا حاجی حسینی ، مریم هنرمند، "ارزیابی عملکرد و رتبه بندی برخی از گروههای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان با شاخص فازی به وسیله DEA" ، دومین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، دانشگاه آزاد اسلامی رشت، مرداد 1389

12.  M. Honarmand, "Learning Driving via computer by using multimedia tools", 2nd IEEE international conference on Computer Science and Information Technology, August 2009, China, (Indexed by Scopus)

13.  M. Honarmand, " Computer Aided Assessment and its situation in higher education, A case study from the Islamic Azad University", IEEE International Conference on Information Management and Engineering, April 2009, Malaysia, (Indexed by Scopus)

14.  M. Honarmand, "E-government and its situation in e-city: A case study from Iran",IEEE International Conference on Information Management and Engineering, April 2009, Malaysia, (Indexed by Scopus)

15.علیرضا حاجی حسینی ، مریم هنرمند، "رتبه بندی فازی گروههای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان به وسیله ادغام کارایی DEAو کارایی پیشنهادی" ، اولین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، واحد علوم تحقیقات فارس، اردیبهشت 1388

16.مريم هنرمند، " بانكداري الكترونيكي : مزايا و موانع آن و تاثير بانكداري الكترونيكي بر ساختار عملياتي بانكها" ، دومین كنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی،  تهران ، مرداد 1387

17.  M. Honarmand, “Design and implement e-assessment in higher education” , Interactive Computer Aided Learning 2008, Sep 2008, Villach, Austria

18.  M. Honarmand, “Using multimedia in computer based learning (CBL)
a case study: teaching science to student (in Iran)”
, International Conference on Multimedia, Internet and Web Engineering, MIWE 2008, August 29-31, 2008, Singapore

19.  M. Honarmand, “Computer Aided Assessment and its situation in higher education, A case study from the Islamic Azad University” , The Fifth International Conference on Computer, Electrical, and Systems Science, and Engineering (CESSE 2008), August 13-15, 2008 , Vienna, Austria

20.  M. Honarmand, “Using multimedia in computer based learning (CBL)
a case study: teaching multiplication to the infant school students (in Iran)”
, International conference IADIS e-learning 2008, July 2008 , Amsterdam, Netherlands

21.  M. Honarmand, “E-government and its situation in e-city” , International conference IADIS e-commerce 2008, July 2008 , Amsterdam, Netherlands

22.  مریم هنرمند، "  Project Lifecycle and phasing" ، نخستین همایش تخصصی و آموزشی مدیران پروژه های فناوری اطلاعات ، تهران ، خرداد 1387

23.مریم هنرمند، "  The principle disciplines/activities involved in IT service management" ، نخستین همایش تخصصی و آموزشی مدیران پروژه های فناوری اطلاعات ، تهران ، خرداد 1387

24.مريم هنرمند،  علیرضا حاجی حسینی، "برگزاری آزمونهای الکترونیکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان" ، همایش فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات ،  اهواز ، فروردین ماه 1387

25.  مريم هنرمند، علیرضا حاجی حسینی ، Risk and Security analysis ،اولین كنفرانس بین المللی مدیریت ریسک ، تهران ، آذر ماه 1386

26.    مريم هنرمند، "نقش و جایگاه تجارت الکترونیکی  و قوانین آن در ایران: مزایا و معایبدومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی و تجارت جهانی ، تهران ، 2 آبان ماه 1386

27.مريم هنرمند، ""Strategic Analysis Using Traditional and Resource-Based Techniques" اولین کنفرانس مدیریت زنجیره تامین و سیستمهای اطلاعاتی ، تهران ، 28و29 مهر ماه 1386

28.علیرضا حاجی حسینی ، احمد بختیاری شهری،مریم هنرمند " استفاده از کامپیوتر برای یادگیری ریاضیات : بازی و سرگرمی به عنوان ابزاری برای یادگیری" ، نهمین کنفرانس آموزش ریاضی کشور، زاهدان شهریور 86

29.مريم هنرمند، E-assessment and E-learning in Higher Education""، كنفرانس يادگيري الكترونيكي، دانشگاه زنجان ، 3 و 4 خرداد ماه 1385

30.  M.Honarmand, "object-oriented and object-relational database" , 12th Multi-Disciplinary Iranian Researchers Conference in Europe, Manchester, UK, July 2004

31.    M.Honarmand, "E-learning in Higher Education" , 13th Multi-Disciplinary Iranian Researchers Conference in Europe, Leeds University, UK, July 2005

32.  M.Honarmand, "Web based Conference Manger" , 13th Multi-Disciplinary Iranian Researchers Conference in Europe, Leeds University, UK, July 2005

 

طرح هاي تحقيقاتي انجام شده:

1. "تشخیص عیوب پارچه با استفاده از روش تکنیک­های پیشرفته محاسبات نرم و پردازش تصویر، مطالعه كاربردي: اتوماسیون در تشخیص بافت تصاوير ديجيتالی"، (مجري طرح)، سال 1392

2. "یادگیری و آموزش رانندگی از طریق ابزارهای چند رسانه ای" ، (مجری طرح) ، سال 1391

3. "رتبه بندی فازی گروههای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان" ، (همکار طرح)

4. طراحی و پیاده سازی آزمونهای الکترونیکی و برگزاری امتحانات از طریق کامپیوتر و اینترنت در سطح دانشگاهها ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان 1386 (مجری طرح)

1. کسب مقام اول در چهاردهیمن دوره مسابقات قرآن و عترت رشته ترجمه قرآن به زبان انگلیسی سال 1391

2. پ‍ژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان (دانشكده فني و مهندسي) سالهاي 1386 و 1388

3. پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامي (دانشكده فني و مهندسي) واحد زاهدان سال 1390