هیأت علمی

کریمیان بستانی

 

 

مشخصات فردی

نام

مریم

نام خانوادگی

کریمیان بستانی

سال تولد

1345

محل کار

گروه جغرافیابرنامه ریزی شهری

تلفن محل کار

8035444

تلفن همراه

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

درجه علمی

دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ فراغت از تحصیل

جغرافیا

برنامه ریزی شهری

دکترابارتبه الف

آزاد-واحدعلوم وتحقیقات

تهران

ایران

1388

جغرافیا

برنامه ریزی روستایی

کارشناسی ارشد

آزاد

مشهد

ایران

1377

جغرافیا

جغرافیا

کارشناسی بارتبه الف

سیستان وبلوچستان

زاهدان

ایران

1370

 

 

پایان نامه ها

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

عدالت اجتماعی وشهر(مورد:نحوه توزیع مراکز آموزشی درشهرزاهدان)

دکترا

دکترآزیتارجبی

دکترنصرالله مولایی هشجین-دکتربیژن رحمانی

نقش زنان روستایی دراقتصادخانوار(مورد:بخش سرباز؛شهرستان ایرانشهر)

ارشد

دکترسیدحسین مطیعی لنگرودی

دکتر محمد حسین پاپلی یزدی

 

 

 

 

دانشکده اصلی: 

 

 

سابقه ارائه خدمات آموزشی

موسسه محل تدریس

سمت

عنوان درس

از تاریخ

تا تاریخ

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

استادیار

گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری-مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد

1377

 

 

 

فلسفه جغرافیا-برنامه ریزی فضای سبز شهری

 

 

 

 

برنامه ریزی مسکن-اصول وتکنیک برنامه ریزی شهری

 

 

 

 

اکولوژی شهری-

 

 

 

 

طرح هادی روستایی

 

 

 

 

روابط متقابل شهر و روستا   با تاکید برایران

 

 

 

 

متون تخصصی2

 

 

 

 

جامعه شناسی شهری

 

 

 

 

برنامه ریزی کاربری اراضی (ارشد)

 

 

 

 

روش تحقیق (ارشد)

 

 

 

 

برنامه ریزی شهرهای جدید (ارشد)

 

 

 

 

صنایع دستی وپهنه بندی جغرافیایی آن (ارشد)

 

 

 

 

توریسم مذهبی(ارشد)

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق شغلی

عنوان پست

محل خدمت

از تاریخ

تا تاریخ

مدیر گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری -کارشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1377

1385

مدیر گروه کارشناسی وکارشناسی ارشد

    آزاد اسلامی واحد زاهدان

1388

1391

 

سایر عناوین شغلی

مشاورطرح های هادی روستایی-بنیادمسکن انقلاب اسلامی ایران

عضوشورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

عضو شورای پژوهشی شهرداری زاهدان

عضوگروه کارشناسی گردشگری دفتر فنی استانداری سال 1380
عضوکمیته تخصصی ادبیات وعلوم انسانی جیرفت سال 1384
عضو انجمن جغرافیایی هندthe deccan geographical socity

 

 

طرح های تحقیقاتی

عنوان طرح

مجری

همکاران طرح

مشخصات همکاران

سال

سازمان حامی

اثرات پناهندگان افاغنه برنظام اکولوژیکی شهرزاهدان

 مریم کریمیان

ناهیداسماعیل زایی

مدیر گروه جغرافیای خاش

1383

دانشگاه آزادزاهدان

بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات عمومی شهر زاهدان

مریم کریمیان

محمودرضا انوری

دکترای توریسم-استادیارگروه جغرافیا

1390

شهرداری زاهدان

نقش قنات دربلوچستان

محمود رضا انوری

مریم کریمیان

استادیار ومدیر گروه جغرافیا

1390

سازمان آب منطقه ای

مطالعه پراکندگی نخلستانهاواثرات آن درایجاداشتغال (مورد:جنوب شهرستان جیرفت)

معصومه حافظ رضازاده

-مرتضی اسماعیل نژاد-مریم کریمیان-علی پیوند

عضو هیئت علمی بیرجند-عضوهیئت علمی زاهدان-کارشناس ارشدجغرافیا

1391

دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

کتابهای تالیفی

عنوان کتاب

مولفین

محل نشر

انتشارات

سال چاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات فارسی

عنوان مقاله

نام نشریه

ناشر

شماره نشریه

تاریخ

پراکندگی جغرافیایی وشناخت حوزه اجتماعی اقلیت سیک درشهرزاهدان

فصلنامه علمی وپژوهشی تحقیقات جغرافیایی

پژوهشکده امیرکبیر

71

1383

بررسی روند توزیع مراکز آموزشی درشهرزاهدان باتاکیدبرعدالت اجتماعی(1380-1388)

فصلنامه جغرافیای انسانی

دانشگاه آزاد گرمسارISC

 

1389

تحلیل عدالت اجتماعی در شهر با تاکید بر نابرابریهای آموزشی(مورد:شهرزاهدان)

فصلنامه علمی وپژوهشی سرزمین

واحد علوم وتحقیقات تهران

 

1389

تحلیل عدالت فضایی خدمات آموزشی درشهرزاهدان بااستفاده از GIS

مجله فضای جغرافیایی

دانشگاه آزاد اهرISC

 

1391

سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری شهر زاهدان

مجله علمی پژوهشی  چشم اندازجغرافیایی

دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت

اخذ پذیرش

 

 

 

 

 

 

 

رتبه بندی سطح پایدار توسعه شهری براساس مدل استاندارد

فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا (برنامه رزی منطقه ای )

دانشگاه آزاداسلامی واحدکیش

اخذ پذیرش

 

مشکلات و موانع برنامه ریزی جهت مکان یابی بهینه فضاهای آموزشی و پیامد های آن در شهر زاهدان

 

مجله علمی پژوهشی جغرافیا -

انجمن حغرافیای ایران

اخذ پذیرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده درنشریات خارجی

date

country

Publisher title

Paper title

2009

The deccan geographer-India

International Geography Journal

Social justice and educational opportunities in zahedan-iran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       مقاله ارائه شده در کنفرانس خارجی

date

Conference title

city

Paper title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در همایشها

عنوان مقاله

نویسندگان

نوع ارائه

عنوان همایش

سال برگزاری

محل برگزاری

اشتغال-صنایع دستی وزنان روستایی

مریم کریمیان

سخنرانی

توسعه پایداراشتغال ومدیریت آن درمناطق غیربرخوردار

1382

دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

صنایع دستی-خلاقیت زن روستایی

مریم کریمیان-ناهید اسماعیل زایی

سخنرانی

همایش منطقه ای زن-نوآوری وخلاقیت

1387

دانشگاه آزاد-لارستان

 زن سفالگرونقش آن دراقتصاد خانواده

مریم کریمیان-ناهید اسماعیل زایی

پوستر

همایش منطقه ای زن ومبانی تحکیم خانواده

1387

دانشگاه آزاد-آشتیان

تیپ های گردشگری درایران

مریم کریمیان-مرتضی اسماعیل نژاد

سخنرانی

همایش ملی گردشگری وتوسعه پایدار

1390

دانشگاه آزاد-زاهدان

بررسی قابلیتهای اکوتوریسم وژئوتوریسم درجزیره قشم

 

ناهید اسماعیل زایی-مریم کریمیان

سخنرانی

 

همایش ملی گردشگری وتوسعه پایدار

1390

دانشگاه آزاد-زاهدان

جاذبه های گردشگری شهرستان زاهدان-امکانات ومحدودیت ها

مریم کریمیان-بهرز مختاری-علی شهرکی

پوستر

همایش ملی گردشگری وتوسعه پایدار

1390

دانشگاه آزاد-زاهدان

 بررسی نقش صنعت گردشگری شهری دررشدوتوسعه پایدارشهرستان زاهدان

مریم کریمیان-علی شهرکی-بهروز مختاری

 پوستر

همایش ملی گردشگری وتوسعه پایدار

1390

دانشگاه آزاد-زاهدان

رویکردهای اقتصادی زئوتوریسم دراستان سیستان وبلوچستان

 

 

ناهید اسماعیل زایی–مریم کریمیان

 پوستر

همایش ملی گردشگری اقتصادوبازاریابی

 1391 

دانشگاه آزادزابل

تاثیر گردشگری برتوسعه اقتصادروستایی درقالب مدل سوآت(مورد:دهستان تمین)

ناهید اسماعیل زایی –مریم کریمیان

پوستر

همایش ملی گردشگری اقتصادوبازاریابی

1391

دانشگاه آزادزابل

نقش گردشگری روستایی دررونق صنایع دستی(موردکلبورگان)

مریم کریمیان –ناهید اسماعیل زایی

پوستر

همایش ملی گردشگری اقتصادوبازاریابی

1391

دانشگاه آزادزابل

 
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی درتوسعه اکوتوریسم وزئوتوریسم استان سیستان وبلوچستان

ناهید اسماعیل زایی –مریم کریمیان

پوستر

همایش ملی گردشگری اقتصادوبازاریابی

1391

دانشگاه آزادزابل

بررسی قابلیتها وتنگناهای جزایرخلیج فارس به منظور توسعه گردشگری بااستفاده از مدل SWOTمورد:جزیره قشم

رضا طالبی  فر-حامدکرد-صاحبدادجوبه-مریم کریمیان

پوستر

نهمین همایش ملی خلیج فارس

1392

تهران

ارزیابی و بررسی نقش توریست بر توسعه پایدار شهرهای استان سستان و بلوچستان با استفاده از مدل TOPSIS

مریم کریمیان -محمد بندهی -نوید مشتاقی

پوستر

اولین همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار

1392

همدان

برنامه ریزی اقلیم -گردشگری در استان سیستان و بلوچستان

فهیمه شهرکی -مرتضی اسماعیل نژاد-مریم کریمیان

سخنرانی

نخستین کنفرانس ملی آب هواشناسی ایران

1392

کرمان

گردشگری ساحلی و امنیت ساحل چابهاردر راستای توسعه پایدار

عباس زارع نژاد -مرتضی اسماعیل نژاد-مریم کریمیان - فهیمه شهرکی

پوستر

تولید همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریای جمهوری اسلامی ایران  

1391

چابهار - کنارک

بررسی نقش گردشگری روستایی و صنایع دستی بر توسعه اقتصادی روستا

فاطمه شهرکی - مریم کریمیان - عبدالرضا شهیدی - علی شهرکی

پوستر

اولین همایش منطقه ای تولید ملی و راهبردها و رهیافت ها 

1391

ایرانشهر

صنایعدستی و نقش آن در اشتغال زنان روستایی استان سیستان و بلوچستان

ناهید اسماعیل زایی - مریم کریمیان - محمود رضا انوری - غلام رضا میری

پوستر

اولین همایش منطقه ای تولید ملی و راهبردها و رهیافت ها 

1391

ایرانشهر

لزوم توسعه سامانه اطلاعات جغرافیایی در ژئو پارک قشم در راستای مدیریت بحران

ناهید اسماعیل زایی - مریم کریمیان-موسی اسماعیل زایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره ها وکارگاههای آموزشی گذرانده شده

 

عنوان دوره

محل برگزاری

تعداد ساعت

تاریخ

روشهای یادگیری-یاددهی1

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

48

82

تعلیم وتربیت2

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

40

89

تعلیم وتربیت3

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

40

89

اقتصاد گردشگری

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

24

90

  کارگاه روش شناسی تحقیق

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

32            

83            

ISI شیوه تولید مقالات علمی

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

16

90

نحوه برگزاری یک همایش موفق

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

8

90

بهینه سازی روابط استاد ودانشجو

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

12

90

آموزش مدیران گروه

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

32

90

POWER POINTآشنایی بانرم افزار

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

16

83

ولایت فقیه ومهدویت

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

16

90

روش شناسی تحقیق

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

18

80

ARCVIEW GIS

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

20

88

spssآشنایی با نرم افزار

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

24

92

جریان شناسی ضد فرهنگ ها

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

5

91

آشنایی با قوانین وآیین نامه های پژوهشی

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

8

91

بررسی فرقه ها در دوران معاصر

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

16

91

قرائت ومفاهیم قرآن کریم

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

18

91

 

 دوره های توانمند سازی(2واحد)                                                                            

 

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

30

91

سبک زندگی قرآنی

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

16

92

دانش افزایی استادان                                                                                                      

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

40

92

بحث مهدویت                                                                                                        

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

16

91

کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

18

91

بصیرت افزایی نخبگان بسیج اساتید                                                                                                              

دانشگاه آزاداسلامی زاهدان

5

92

کمیته تخصصی همایش منطقه ای تولید ملی  ورهیافتها

 

دانشگاه آزادایرانشهر

1

91

کمیته تخصصی اولین همایش گردشگری وتوسعه پایدار دراستان سیستان وبلوچستان

دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

3

90

اولین گردهمایی مدیران گروه جغرافیا

دانشگاه آزادواحدتهران مرکز

1

86

ششمین گردهمایی سراسری اساتید جغرافیای دانشگاههای آزاد اسلامی دانشگاه آزاد واحد گرمسار   2 89
         

 

 

تشویق ها –جوایز –تقدیر ها

عنوان

علت دریافت

محل دریافت

مقام اعطا کننده

تاریخ دریافت

تقدیر

موفقیت گروه

واحد زاهدان

ریاست دانشگاه

1383

تقدیر شرکت در دوازدهمین دوره ی مسابقات قرآن وعترت واحدزاهدان ریاست دفتر فرهنگ دانشگاه 1389

تقدیر

سایت ایستگاه هواشناسی

واحد زاهدان

ریاست دانشگاه

1389

تقدیر

مدیریت گروه

واحد زاهدان

ریاست دانشگاه

1390

         

 

سایر فعالیتها

 راه اندازی ایستگاه هواشناسی دانشگاه اسلامی واحدزاهدان

راه اندازی کارگاه GIS-دو کارگاه سمعی وبصری دردانشکده جغرافیاوبرنامه ریزی محیطی زاهدان

راه اندازی دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی واحدزاهدان

تاسیس دورشته ی برنامه ریزی شهری وتوریسم در مقطع ارشد واحدزاهدان

 

داوری  وراهنمایی و مشاوره ی پایان نامه  های مقطع کارشناسی ارشد

داوری طرح های پژوهشی منطقه 14
داوری 16 مقاله درکمیته تخصصی همایش منطقه ای تولید ملی در ایرانشهرسال1391
داوری30 مقاله درکمیته تخصصی اولین همایش ملی گردشگری وتوسعه پایدار1390