مناقصه‌ها

ردیف عنوان شرح فایل پیوست مهلت ارسال مدارک
1 مناقصه عمومی خرید نوشت افزار واحد زاهدان

از تاریخ 4 خرداد به مدت 10 روز

ده روز پس از انتشار آگهی
2 واگذاری محل داروخانه به صورت اجاره سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
3 مزایده بوفه ها سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
4 شرایط واگذاری ساختمان چهار طبقه (دبیرخانه هیات امناء) به بخش خصوصی سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
5 شرایط واگذاری سلف سرویس در 2 طبقه به بخش خصوصی سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
6 شرایط واگذاری ساختمان اسبق منطقه 14 به بخش خصوصی سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
7 سرویس ، تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
8 خرید، نصب و اجرای کفپوش سالن ورزشی 10 روز پس از انتشار در روزنامه
9 واگذاری محل داروخانه بصورت اجاره
10 مزایده 4 باب بوفه
11 شرایط و مناقصه خرید و نصب دستگاه جذب اتمی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
12 شرایط و مناقصه خرید و نصب دستگاه GC.MS 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
13 واگذاری 5 باب بوفه دانشجویی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
14 شرایط واگذاری استخر به بخش خصوصی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
15 شرایط و مشخصات مناقصه کف پوش (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه

صفحه‌ها

Subscribe to مناقصه‌ها