مناقصه‌ها

ردیف عنوان شرح فایل پیوست مهلت ارسال مدارک
1 مزایده فروش 7 دستگاه خودرو

10 روز پس از انتشارآگهی در روزنامه
2 مزایده واگذاری کلینیک (بصورت اجاره یک ساله )

10 روز پس از انتشار در آگهی
3 مزایده واگذاری کلینیک (اتاق پزشک و ترزیقات) بصورت اجاره

10 روز پس از انتشار در آگهی
4 مزایده خودرو

10 روز پس از انتشار در آگهی
5 مناقصه تاسیسات و موتورخانه های دانشگاه

10 روز پس از انتشار در آگهی
6 مزایده کپی سنتر

10 روز پس از انتشار در آگهی
7 مزایده خودرو

1398/12/28
8 واگذاری تعداد 1 باب بوفه دانشجویی( تایپ تکثیری)

1398/12/28
9 واگذاری مجموعه آبی سرپوشیده دانشگاه بصورت اجاره 5 اسفند 1398
10 مزایده دو دستگاه خودرو

11 مناقصه موتورخانه هاي خوابگاه الزهرا

12 تجدید مناقصه عمومی اجرای گازکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (نوبت سوم)

13 مزایده دو دستگاه خودرو

14 تجديد مناقصه خريد لوله گاز

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
15 مناقصه عمومی خرید لوله گاز

10 روز پس از انتشار در آگهی

صفحه‌ها

Subscribe to مناقصه‌ها