مناقصه‌ها

ردیف عنوان شرح فایل پیوست مهلت ارسال مدارک
1 مزایده خودرو

10 روز پس از انتشارآگهی در روزنامه
2 مزایده فروش آهن آلات و ضایعات فلزی، پلاستیکی ، چوب و کاغذ و...بصورت یکجا و غیر قابل تفکیک

10 روز پس از انتشارآگهی در روزنامه
3 تجدید مزایده عمومی (خودرو)

10 روز پس از انتشارآگهی در روزنامه
4 مزایده فروش 7 دستگاه خودرو

10 روز پس از انتشارآگهی در روزنامه
5 مزایده واگذاری کلینیک (بصورت اجاره یک ساله )

10 روز پس از انتشار در آگهی
6 مزایده واگذاری کلینیک (اتاق پزشک و ترزیقات) بصورت اجاره

10 روز پس از انتشار در آگهی
7 مزایده خودرو

10 روز پس از انتشار در آگهی
8 مناقصه تاسیسات و موتورخانه های دانشگاه

10 روز پس از انتشار در آگهی
9 مزایده کپی سنتر

10 روز پس از انتشار در آگهی
10 مزایده خودرو

1398/12/28
11 واگذاری تعداد 1 باب بوفه دانشجویی( تایپ تکثیری)

1398/12/28
12 واگذاری مجموعه آبی سرپوشیده دانشگاه بصورت اجاره 5 اسفند 1398
13 مزایده دو دستگاه خودرو

14 مناقصه موتورخانه هاي خوابگاه الزهرا

15 تجدید مناقصه عمومی اجرای گازکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (نوبت سوم)

صفحه‌ها

Subscribe to مناقصه‌ها