مناقصه‌ها

ردیف عنوان شرح فایل پیوست مهلت ارسال مدارک
1 مزایده واگذاری کلینیک (اتاق پزشک و ترزیقات) بصورت اجاره

10 روز پس از انتشار در آگهی
2 مزایده خودرو

10 روز پس از انتشار در آگهی
3 مناقصه تاسیسات و موتورخانه های دانشگاه

10 روز پس از انتشار در آگهی
4 مزایده کپی سنتر

10 روز پس از انتشار در آگهی
5 مزایده خودرو

1398/12/28
6 واگذاری تعداد 1 باب بوفه دانشجویی( تایپ تکثیری)

1398/12/28
7 واگذاری مجموعه آبی سرپوشیده دانشگاه بصورت اجاره 5 اسفند 1398
8 مزایده دو دستگاه خودرو

9 مناقصه موتورخانه هاي خوابگاه الزهرا

10 تجدید مناقصه عمومی اجرای گازکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (نوبت سوم)

11 مزایده دو دستگاه خودرو

12 تجديد مناقصه خريد لوله گاز

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
13 مناقصه عمومی خرید لوله گاز

10 روز پس از انتشار در آگهی
14 مناقصه عمومی خرید نوشت افزار واحد زاهدان

از تاریخ 4 خرداد به مدت 10 روز

ده روز پس از انتشار آگهی
15 واگذاری محل داروخانه به صورت اجاره سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه

صفحه‌ها

Subscribe to مناقصه‌ها