مناقصه‌ها

ردیف عنوان شرح فایل پیوست مهلت ارسال مدارک
1 اسناد تجدید مزایده بوفه ها

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
2 اسناد مزایده بوفه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

10 روز پس از انتشارآگهی در روزنامه
3 تجدید مزایده 15 دستگاه خودرو

10 روز پس از انتشارآگهی در روزنامه
4 مزایده خودرو

10 روز پس از انتشارآگهی در روزنامه
5 مزایده فروش آهن آلات و ضایعات فلزی، پلاستیکی ، چوب و کاغذ و...بصورت یکجا و غیر قابل تفکیک

10 روز پس از انتشارآگهی در روزنامه
6 تجدید مزایده عمومی (خودرو)

10 روز پس از انتشارآگهی در روزنامه
7 مزایده فروش 7 دستگاه خودرو

10 روز پس از انتشارآگهی در روزنامه
8 مزایده واگذاری کلینیک (بصورت اجاره یک ساله )

10 روز پس از انتشار در آگهی
9 مزایده واگذاری کلینیک (اتاق پزشک و ترزیقات) بصورت اجاره

10 روز پس از انتشار در آگهی
10 مزایده خودرو

10 روز پس از انتشار در آگهی
11 مناقصه تاسیسات و موتورخانه های دانشگاه

10 روز پس از انتشار در آگهی
12 مزایده کپی سنتر

10 روز پس از انتشار در آگهی
13 مزایده خودرو

1398/12/28
14 واگذاری تعداد 1 باب بوفه دانشجویی( تایپ تکثیری)

1398/12/28
15 واگذاری مجموعه آبی سرپوشیده دانشگاه بصورت اجاره 5 اسفند 1398

صفحه‌ها

Subscribe to مناقصه‌ها