مناقصه‌ها

ردیف عنوان شرح فایل پیوست مهلت ارسال مدارک
16 مزایده 4 باب بوفه
17 شرایط و مناقصه خرید و نصب دستگاه جذب اتمی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
18 شرایط و مناقصه خرید و نصب دستگاه GC.MS 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
19 واگذاری 5 باب بوفه دانشجویی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
20 شرایط واگذاری استخر به بخش خصوصی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
21 شرایط و مشخصات مناقصه کف پوش (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
22 مناقصه کانال (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
23 شرایط و مناقصه سقف کاذب و اجرت (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
24 شرایط و مشخصات مناقصه آسانسور مربوط به ساختمان آموزشی (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
25 شرایط و مشخصات مناقصه پزشکی اسفند 93 10 روز پس از انتشار آگهي
26 مزایده خودرو
27 خرید تجهیزات گروه پزشکی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
28 خرید، نصب و اجرای بخش از آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
29 شرایط و مشخصات مناقصه کف پوش 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
30 مناقصه خرید آسانسور 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه

صفحه‌ها

Subscribe to مناقصه‌ها