مناقصه‌ها

ردیف عنوان شرح فایل پیوست مهلت ارسال مدارک
16 شرایط واگذاری استخر به بخش خصوصی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
17 شرایط و مشخصات مناقصه کف پوش (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
18 مناقصه کانال (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
19 شرایط و مناقصه سقف کاذب و اجرت (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
20 شرایط و مشخصات مناقصه آسانسور مربوط به ساختمان آموزشی (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
21 شرایط و مشخصات مناقصه پزشکی اسفند 93 10 روز پس از انتشار آگهي
22 مزایده خودرو
23 خرید تجهیزات گروه پزشکی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
24 خرید، نصب و اجرای بخش از آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
25 شرایط و مشخصات مناقصه کف پوش 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
26 مناقصه خرید آسانسور 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
27 تجهیزات گروه مهندسی عمران 1392/08/14

صفحه‌ها

Subscribe to مناقصه‌ها