مناقصه‌ها

ردیف عنوان شرح فایل پیوست مهلت ارسال مدارک
16 خرید، نصب و اجرای بخش از آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
17 شرایط و مشخصات مناقصه کف پوش 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
18 مناقصه خرید آسانسور 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
19 تجهیزات گروه مهندسی عمران 1392/08/14

صفحه‌ها

Subscribe to مناقصه‌ها