مناقصه‌ها

ردیف عنوان شرح فایل پیوست مهلت ارسال مدارک
16 سرویس ، تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
17 خرید، نصب و اجرای کفپوش سالن ورزشی 10 روز پس از انتشار در روزنامه
18 واگذاری محل داروخانه بصورت اجاره
19 مزایده 4 باب بوفه
20 شرایط و مناقصه خرید و نصب دستگاه جذب اتمی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
21 شرایط و مناقصه خرید و نصب دستگاه GC.MS 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
22 واگذاری 5 باب بوفه دانشجویی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
23 شرایط واگذاری استخر به بخش خصوصی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
24 شرایط و مشخصات مناقصه کف پوش (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
25 مناقصه کانال (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
26 شرایط و مناقصه سقف کاذب و اجرت (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
27 شرایط و مشخصات مناقصه آسانسور مربوط به ساختمان آموزشی (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
28 شرایط و مشخصات مناقصه پزشکی اسفند 93 10 روز پس از انتشار آگهي
29 مزایده خودرو
30 خرید تجهیزات گروه پزشکی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه

صفحه‌ها

Subscribe to مناقصه‌ها