مناقصه‌ها

ردیف عنوان شرح فایل پیوست مهلت ارسال مدارک
16 مناقصه عمومی خرید نوشت افزار واحد زاهدان

از تاریخ 4 خرداد به مدت 10 روز

ده روز پس از انتشار آگهی
17 واگذاری محل داروخانه به صورت اجاره سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
18 مزایده بوفه ها سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
19 شرایط واگذاری ساختمان چهار طبقه (دبیرخانه هیات امناء) به بخش خصوصی سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
20 شرایط واگذاری سلف سرویس در 2 طبقه به بخش خصوصی سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
21 شرایط واگذاری ساختمان اسبق منطقه 14 به بخش خصوصی سال 97

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
22 سرویس ، تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه

10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
23 خرید، نصب و اجرای کفپوش سالن ورزشی 10 روز پس از انتشار در روزنامه
24 واگذاری محل داروخانه بصورت اجاره
25 مزایده 4 باب بوفه
26 شرایط و مناقصه خرید و نصب دستگاه جذب اتمی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
27 شرایط و مناقصه خرید و نصب دستگاه GC.MS 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
28 واگذاری 5 باب بوفه دانشجویی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
29 شرایط واگذاری استخر به بخش خصوصی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
30 شرایط و مشخصات مناقصه کف پوش (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه

صفحه‌ها

Subscribe to مناقصه‌ها