مناقصه‌ها

ردیف عنوان شرح فایل پیوست مهلت ارسال مدارک
31 شرایط و مناقصه سقف کاذب و اجرت (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
32 شرایط و مشخصات مناقصه آسانسور مربوط به ساختمان آموزشی (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
33 شرایط و مشخصات مناقصه پزشکی اسفند 93 10 روز پس از انتشار آگهي
34 مزایده خودرو
35 خرید تجهیزات گروه پزشکی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
36 خرید، نصب و اجرای بخش از آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
37 شرایط و مشخصات مناقصه کف پوش 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
38 مناقصه خرید آسانسور 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
39 تجهیزات گروه مهندسی عمران 1392/08/14

صفحه‌ها

Subscribe to مناقصه‌ها