مناقصه‌ها

ردیف عنوان شرح فایل پیوست مهلت ارسال مدارک
31 شرایط و مشخصات مناقصه آسانسور مربوط به ساختمان آموزشی (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
32 شرایط و مشخصات مناقصه پزشکی اسفند 93 10 روز پس از انتشار آگهي
33 مزایده خودرو
34 خرید تجهیزات گروه پزشکی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
35 خرید، نصب و اجرای بخش از آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
36 شرایط و مشخصات مناقصه کف پوش 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
37 مناقصه خرید آسانسور 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
38 تجهیزات گروه مهندسی عمران 1392/08/14

صفحه‌ها

Subscribe to مناقصه‌ها