مناقصه‌ها

ردیف عنوان شرح فایل پیوست مهلت ارسال مدارک
31 خرید، نصب و اجرای بخش از آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
32 شرایط و مشخصات مناقصه کف پوش 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
33 مناقصه خرید آسانسور 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
34 تجهیزات گروه مهندسی عمران 1392/08/14

صفحه‌ها

Subscribe to مناقصه‌ها